1806 – 1849

Perioada 1806 – 1849

Compania de Pompieri Militari Bucuresti


Compania de Pompieri Bucureşti a fost înfiinţată în 1844, după “Proiectul Formiruirii Comenzii de Foc” întocmit de către generalul Starov în 1835 şi modernizat de către Despărţământul Trebilor Dinlăuntru în 1843, prin Legea dată de către forul legiuitor al Munteniei si promulgată de catre domnitorul George Bibescu la 29 februarie 1844.

Compania avea câte o “despărţire” la fiecare sector, numit “comisie” sau „văpsea”, după faptul că sectoarele erau în număr de cinci şi definite pe culori, roşu, fiind centrul şi, radial din acesta, galben, albastru, verde şi negru, şi o despărţire centrală pe lângă Agie, Agia fiind Prefectura Poliţiei de mai târziu, o instituţie care se ocupa cu ordinea publică şi administrativă a capitalei. Unitatea de pompieri, de sine statatoare din punct de vedere operativ, depindea functional de Poliţie, iar administrativ, după un timp, de Oştire. Ea a fost încadrată cu ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi de la regimentele de infanterie I, II si III din Ţara Românească. Comanda a fost încredintata căpitanului Emanoil Boteanu.… mai mult …

 

Regimentul 2 Graniceresc Roman nr. 17 „Nasaud”


Regimentul 2 Grăniceresc Valah din Năsăud, prima unitate românească ce a fost constituită de către Curtea Imperială de la Viena, a fost înfiinţată de către împărăteasa Maria Theresia la 16 aprilie 1762. Scopul creării districtelor confiniere şi a regimentelor grăniceresti în Transilvania a fost creşterea puterii militare a imperiului, întărirea apărării frontierelor sudice şi estice, stoparea emigraţiei (“morbus transilvanicus”), limitarea influenţei nobilimii locale prin menţinerea de forte fidele puterii centrale, combaterea contrabandei şi crearea unui cordon sanitar.

Restricţiile şi constrângerile confesionale impuse iniţial voluntarilor au fost relaxate după un timp şi apoi abandonate. În 1798 regimentele grăniceresti au fost numerotate separat de cele de infanterie de linie, aşa încât unitatea de la Năsăud a primit şi numărul 17.. mai mult …