Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Evocations

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Lun, 12 Dec 2011 10:17

c. A treia misiune încredințată Corpului de Munte în epoca cea mai grea a atacului Sewastopolului a fost cucerirea înălțimilor WALDHOHE cu zona păduroasă, BASTION II cel mai înalt și mai important observator de la est de Valea TSCHORNAJA și grupul „HUGEL” cu organizațiile de la sud-vest.  Importanța acestei misiuni era apreciată ca atare atât de Corpul 54 Armată cât și de Comandamentul Suprem al Armatei germane. Îndeplinirea ei duce hotărât la cucerirea centurei interioare a Sewastopolului și deci la căderea cetății.  Pentru realizarea acestei operații s-a adus și s-a băgat în dispozitiv Divizia 4-a Munte, care cu Divizia 18-a Infanterie constituia Grupul de atac al Corpului de Munte. Din discuțiile avute cu Comandantul Corpului 54 Armată s-a ajuns la stabilirea manevrei de executat de către Divizia 4-a Munte și Div. 18 Inf.  Corpul de Munte a înțeles că această operațiune atât de important și atât de hotărâtoare asupra soartei Sewastopolului să fie luată în mână de Corpul de Munte și condusă de el cu toate că Divizia 4-a Munte fuseseră pusă sub ordinele Corpului 54 Armată german. Operațiunea se anunța a fi foarte grea- În adevăr Divizia 24 Infanterie germană care atacase la „BLOCK și mai la vest” întâlnise rezistențe extrem de îndărătnice și na mai putut progresa din cauză că regiunea fiind păduroasă, mijloacele tehnice germane nu puteau fi folosite.  Comandantul german cunoștea regiunea din operațiunile executate în luna decembrie 1941, a arătat că atacul în această regiune  va fi foarte greu și nu se spera într-un success decât după înverșunate lupte sângeroase. Comandamentul Armatei a XI-a germane stăruie atât prin ofițerii de legătură cât și direct ca să facem tot posibilul ca această regiune să fie acoperită cât mai repede pentru a ajuta Corpul 54 Armată care avea pierderi mari și care mergea greu
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Lun, 12 Dec 2011 10:18

     Comandamentul Corpului de Munte a înțeles importanța acestei operațiuni și și-a făcut un punct de onoare pentru realizarea ei.  Manevra pe care o vedea posibilă Corpul de Munte și care s-a verificat a fi cea mai logică era următoarea:  Sudarea atacului Diviziei 4-a Munte cu atacul unui grup de forțe al Diviziei 18 Infanterie pentru cucerirea într-o primă fază a înălțimei WALDHORE printr-un atac concentric. Apoi printr-o a doua fază cucerirea regiunei BASTION II, de unde printr-o acțiune de la nord la sud să se cucerească înălțimile „HUGEL” concomitent cu un atac de la sud la nord cu dreapta Diviziei 1-a Munte. Această manevră a urmărit-o  Corpul de Munte și a realizat-o după eforturi mari și lupte grele. Comandamentul Armatei XI-a germane voind să bruscheze evenimentele și pentru a ușura cât mai mult centrul Corpului 54 Armată care fusese oprit și nu mai putea progresa, a cerut în repetate rânduri  Corpului de Munte să acționeze cu Divizia 1-a Munte  din regiunea FEDJUKINY și DELMASBURKE spre nord, pentru a cucerii din această parte înălțimea BASTION II. În acest scop s-a dat scris Corpului de Munte  ordinul de operații nr. D.V.K 19 din 24 VI 1942 și verbal la Postul de Comandă, de Comandamentul Suprem al Armatei a XI-a germane. S-a arătat atunci  că operațiunea nu poate avea nici o șansă de reușită fiind flancată de pe înălțimile SAPUN GORA și trebuind să se cucerească o serie succesivă de fortificații care mergeau în pantă urcândă și culminau în zona BASTION II printr-un perete inabordabil iar terenul fiind completamente descoperit și cu câmpuri de tragere întinse. Pe lângă aceste greutăți, în fața Diviziei 1-a Munte și a Diviziei 18-a Infanterie se găseau și cele mai bune trupe sovietice- unități de infanterie marină. Pentru a nu face să se creadă că, Comandamentul Corpului de Munte nu dă sprijinul necesar în aceaste moment grele, s-a hotărât a se încerca și acest atac de la sud la nord, combinat cu atacul de la nord la sud. Atacul dat de la sud la nord în ziua de 25 iunie ,n-a reușit , dovedind încă odată că nu era posibil decât atacul de la nord la sud pe care Corpul de Munte la montat cu toate mijloacele și care a reușit să cucerească înălțimea BASTION II, regiune hotărâtoare pentru continuarea ofensivei asupra centurei interioare a cetății Sewastopol. Atacul de la sud la nord nereușind pentru motivele arătate mai sus, Comandamentul Suprem  al Armatei XI-a germane s-a prezentat la Postul de Comandă al Corpului de Munte pentru a se informa.
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Lun, 12 Dec 2011 10:25

Comandamentul german credea în posibilitatea acestei operațiuni pe baza unor informații că inamicul și-ar fi retras o parte din trupele din acest sector, informație care s-a dovedit a nu fi temeinică.  În urma explicațiilor date și a discuțiunilor serioase avute cu Domnul Comandant al Armatei a XI-a, s-a ajuns la convingrea că manevra pe la nord este singura posibilă și salvatoare a situației. În urma luptelor grele și disperate date de Divizia 4-a Munte și majoritatea forțelor din Divizia- 18-a Infanterie cu sprijinul puternic al aviației și întregii artilerii a Corpului de Munte s-a cucerit înălțimea WALDHOHE, apoi grupul de lucrări de la SATTEL, înălțimea 111,7-BASTION II și apoi printr-un atac concentric de la sud la est și nord s-a cucerit înălțimea „HUGEL”. Prin acestea s-a sfărâmat ultimul pivot inamic de la est de Valea TSCORNAJA și s-a dat posibilitatea centrului Corpului 54 Armată să înainteze spre sud și să ajungă în regiunea GAJTANI. Această operațiune a Corpului de Munte cu toate forțele întrunite constituia pentru prima fază a atacului o operațiune de o importanță covârșitoare și tot așa de hotărâtoare cum a fost acțiunea aripei drepte a Corpului 54 Armată și acțiunea Corpului 30 Armată.
În concluzie. Corpul de Munte a primit misiuni grele față de mijloacele lui și de o importanță covârșitoare în momentele grele ale atacului asupra Sewastopolului. Aceasta a fost recunoscută prin diferite scrisori de Comandamentul Armatei XI-a și Comandanții Corpurilor de Armată germane în favoarea cărora a acționat Corpul de Munte.
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Lun, 12 Dec 2011 10:26

d.      În faza ultimă Corpul de Munte a primit deasemenea  importante misiuni și anume: Divizia 1-a Munte străpungerea înălțimei SAPUN GORA odată cu Corpul 30 Armată, operațiune fulgerător executată, după care a trecut la altă misiune, aceea de a ataca împreună cu Divizia 18-a Infanterie, regiunea BALAKLAWEI, misiune îndeplinită cu extremă mobilitate și cu rezultate mari.  Divizia 4-a Munte prin bunăvoința Comandantului Corpului 54 Armată și ca o recunoaștere a operațiunilor săvârșite în regiunea WALDHOHE și SSACHARNAJA GOLOWKA, I s-a încredințat un sector de atac pentru cucerirea orașului Sewastopol. Prin aceste ultime misiuni îndeplinite , Corpul de Munte a înscris pagini care vor rămâne glorioase în istoria noastră națională și în cea mondială.
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Mie, 14 Dec 2011 10:13

IV.      Pregătirea operațiunilor.
1.      La data de 16 mai, Armata XI-a germană a dat ordinul pentru regruparea forțelor în vederea executării atacului asupra Sewastopolului. În acest scop a dispus : Corpul 7 Armată roman (Div.10 Inf, Div 19. Inf, Div 8 Cavalerie, și Detașamentul Korne) a fost pus la dispoziția Grupărei MATTENKLOT la KERTSCH.; Diviziile 50 Inf, 132 Inf, 28 Ușoară și 170 Inf germane au fost deplasate în marș pe jos și C.F de la KERTSCH la Sewastopol.; Divizia 18-a Infanterie și Divizia 1-a Munte române și-au ocupat între timp sectoarele afectate pentru atac după ordinele Corpului 54 Armată.
2.      Concomitent cu acțiunea de regrupare pe timpul de la 2 iunie la 7 iunie exclusiv, s-a executat pregătirea atacului astfel:
a.      În prima zi- 2 iunie- atac aerian și cuncentrări de focuri cu maximum de munițiuni asupra rezervelor și depozitelor de aprovizionare inamice identificate.
b.      În zilele următoare 3-6 iunie- s-au executat: trageri de distrugeri asupra organizațiilor defensive, cu toate calibrele, combaterea artileriei inamice, prin artilerie și aviație; atacuri continui ale aviației asupra orașului, portului, aerodromurilor și depozitelor de aprovizionare.
3.      Corpul de Munte a luat în subordine Divizia 1-a Munte și Divizia 18-a Infanterie în ziua de 6 iunie, ora 6 dimineață, în ajunul atacului. Conform ordinului Armatei a XI-a germane, până la această dată, aceste divizii au fost subordinate Corpului 54 Armată german, pentru efectuarea schimbului unităților germane și intrarea în sectorul afecatat Corpului.
4.      De la data de 16 mai și până la 6 iunie  Corpul de Munte a pregătit operațiunile următoare: a obținut de la Armata XI-a germană, majoritatea artileriei grele și de camp care putea să devină disponibilă în alte sectoare. În acest sens s-a cerut cele trei divizioane de artilerie grea (52, 54 și 57), Regimentul 7 Artilerie Grea și în plus Div. III/R.4 Art și III/R.53 Art. care se găseau în apărarea coastei la USKUT și SSUDAK. Cererea Corpului de Munte a fost satisfăcută numai în parte, întrucât Regimentul 7 Artilerie Grea a fost subordonat Corpului 30 Armată. Prin contactul personal cu comandanți Diviziilor 1-a Munte și 18-a Infanterie, s-a trecut la pregătirea propriu zisă a operațiunilor prin recunoașterea în teren; Corpul de Munte dând în acest scop „Instrucțiunea Operativă Nr.1”
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Mie, 14 Dec 2011 10:15

Pe baza acestei instrucțiuni operative, a recunoașterii în teren și discuțiunilor avute cu Comandanții Corpurilor de Armată vecine, s-a dat ordinul de operații Nr. 2--- Anexa nr 3 care în extras cuprindea următoarele:
„Hotărea:
Inițial, Corpul de Munte fixează pe inamic prin foc și atacuri parțiale, apoi în legătură cu atacul Corpului 54 și Corpului 30 Armată care fac eforturile, vor ataca succesiv: cu dreapta(Divizia 18-a Infanterie) în strânsă legătură cu C.54 A va cucerii înălțimea cu cota 169,4 și va atinge Valea TSCHORNAJA; cu stânga (Divizia 1-a Munte) va ataca în strânsă legătură cu C. 30 A. și va cucerii complexul de înălțimi 135,7- 125,7 și înălțimea 1 Km Vest cota 135,7.; legând strâns aripile interioare ale diviziilor.
Dispozitiv și misiuni.
1.      Divizia 18 Infanterie (la nord)
În ziua A.
a.      Va sprijini atacul aripei de sud a C. 54 A(Div 24 Inf) cu focul tuturor armelor, plasat asupra inamicului din fața stângei Div 24 Inf, până în dreptul cotei 256,2 inclusiv pentru a ajuta astfel atacul C 54 A care are misiunea de a cucerii cu o parte din forțele sale această înălțime în scopul de a ușura plecarea la atac a aripei drepte a Corpului de Munte; a reduce posibilitatea inamicului de a flanca aripa dreaptă a Div 18 Inf de pe această înălțime.
b.      Va neutraliza posturile de observație și organizațiunile defensive din zona sa de acțiune, care ar putea acționa în sectorul C 54A.
c.      Printr-un atac dat în regiunea MEKENZIA în direcția panta de nord a înălțimei 256,2 va întoarce rezistențele din fața stângei Div 24 Inf și îi va deschide drumul către cota 256,2. Acest atac va ține strâns legătura și urmări progrsul stângei Div. 24 Inf.
d.      Va ataca și cuceri creasta sud vest cota 269,0 la ordinul Corpului de Munte cu sprijinul artileriei grele a Corpului.
e.      În ziua A sau A+1 sau A+2 după cucerirea BASTIONULUI cu cota 256,2 de către Div. 24 Inf, va ataca pentru a duce frontul la vest de cota 269,0 și cota 154,7 legându-se cu dreapta Div 1-a Munte, fie pe actuala poziție atunci când Div 1-a Munte nu a trecut la vest de TSCHORNAJA, fie imediat vest ALTESFORT, dacă Div 1-a Munte a atins înălțimea vest TSCHORNAJA TETSCHKA. După cucerirea acestui obiectiv, Div 18-Inf va trece la curățirea crestei 1,5 Km est BASTION. Ulterior va continua atacul pentru cucerirea cotei 169,4 cu effort pe această direcție. Va menține legătura cu dreapta Div 1-a Munte. Când aceasta va trece la cucerirea complexului de înălțimi 135,7 și 125,7 stânga Div 18-a Inf va trebui să preseze în legătură cu dreapta Div 1-a Munte, pentru a ajunge la vest de Valea Tschornaja, în regiunea NOW. SCHULY.”
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Mie, 14 Dec 2011 10:17

2.      Divizia 1-a Munte.
Ziua A. Ora se va stabili de comun acord cu C 30 A( Div 72 Inf). Divizia 1-a Munte va ataca pentru a cuceri cu stânga botul de deal nord vest DEALUL CAPELEI și CAPATANA DE ZAHAR( cota 90.5) rămânând legată cu dreapta de actuala poziție. Dacă dreapta C. 30 A ( Div 72 Inf) va ataca și progresa în direcția cotei 164,9 –Divizia 1-a Munte va continua atacul și va cuceri satul TSCHORNAJA RETSCHKA și înălțimea imediat vest de acest sat, asigurându-se la dreapta prin închiderea văii TSCHORNAJA, în legătură cu stânga Div 18-a Inf, pe botul de deal vest ALTESFORT --- caroul 52-36
Ziua A+1 sau A+2 care se va ordona. Divizia 1-a Munte continuă atacul cu efortul la sud în strânsă legătură cu C. 30 A (Div 72 Inf) pentru a cucerii succesiv, cota 135,7 și creasta imediat nord apoi înălțimea 125,7 și înălțimea 1 Km cota 125,7 în scopul de a exclude posibilitățile de flancare ale inamicului asupra dreptei C.30 A, care are misiunea să cucerească complexul de înălțimi SAPUN GORA, bifurcația de drumuri nord est cota 244,1. Pe tot timpul acestui atac, dreapta Div 1-a Munte trebue să caute să-și mențină legătura cu stânga Div 18 Inf, pe botul de deal 1700m nord înălțimea cu cota 135,7 și apoi colțul sud NOW. SCHULY.
3.      Limita de despărțire. Al TODOR, cota 449,1 cota 154,7 (1,5 Km nord WERCH TUCHORGUN), NOW. SCHULY, ÎNCRUCIȘARE DE DRUMURI 1,5 Km sud vest DUMSKIJ (toate la Div 18-a Inf)
4.      Legături tactice. Una companie întărită cu un pluton de mitraliere + 1 secție brandt 81,4 și 1 tun anticar, date de Div 1-a Munte pe linia de despărțire.
5.      Rezerve. Batal. 13 V.M în zona de acțiune a Div. 1 Munte (bordee 1 Km vest de UPPA).
V.      Artileria. Artileria divizionară va fi în măsură să se sprijine reciproc prin câte un division astfel: Div 18-a Inf în sprijinul Div 1-a Munte, până la limita de sud a Div 1-a Munte în regiunea DEALUL CAPELEI înălțimile vest TSCHORNAJA RETSCHKA. Divizia 1-a Munte în sprijinul Div 18-a Inf  pe înălțimile nord și nord-vest cota 154,7.
Artileria Grea de Corp de Armată.
1.      Comandant Colonel Platon Chirnoagă.
2.      Compunere: Divizioanele. 52, 54 și 57 Art. Grea.
3.      Posibilități de intervenție: În adâncime: înălțimile sud INKERMAN, înălțimea SAPUN CORA; în lărgime: la nord- călcâiul prăpastiei KAMISCHLY; la sud KAMARY, cota 165,9
4.      Misiuni: în pregătre: contrabaterie pe bateriile inamice  în acțiune; în executarea atacului: inițial va intervene cu toate bateriile: în sprijinul Div 1-a Munte pentru cucerirea obiectivului zilei A. La ordinul Corpului de Munte, în sprijinul Div 18-a Inf pentru cucerirea crestei de sud vest cota 269.0 și 169,4. Ulterior în raport cu desfășurarea luptei, va sprijini în colaborare cu artileria Diviziilor, atacul Corpului de Munte prin concentrări de foc asupra rezistențelor inaimice.
Consum în pregătire de la A -5 șa A-1, artileriile Divizionare  circa 1 U.F în toate cele 5 zile, Artileria Grea curca ½ U.F în toate cele 5 zile. În execuție după plan. Corpul de Munte dispune de 2 avioane date de Armata XI-a germană, pentru misiuni de artilerie.
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Vin, 16 Dec 2011 09:41

Graficul dispozitivului inamic și amic în sectorul Corpului de Munte la data de 5 iunie 1942.

ImagineImagineImagine
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Mie, 21 Dec 2011 11:56

VI.      Desfășurarea Operațiunilor
1. Ziua de 7 iunie: Atacul pentru cucerirea cetății Sewastopol a început în dimineața de 7 iunie ora 3 pe întreg frontul, astfel:
a.      Corpul 54 Armată german atacă pe tot frontul sprijinit de întreg Corpul VIII Aerian pentru a cucerii sistemul de fortificații nord SSEWERNAJA BUCHTA- înălțimile est GAJTANI- BASTION II (cota 256,2) Până la căderea serii pătrunde poziția fortificată în mai multe puncte.
b.      Corpul 30 Armată german atacă în regiunea BALAKLAWA, pentru a-și creea, prin atacuri parțiale baze favorabile de plecare în atac. După lupte înverșunate, date pe tot cursul zilei, reușește să cucerească în parte obiectivele propuse; contraatac pe timpul nopții, unitățile germane au fost nevoite să se replieze pe vechile poziții.
c.      Corpul de Munte atacă cu Divizia 1-a (Grupul Băjenaru) pentru cucerirea dealului NORDNASE și ZUCHERHUT, iar cu Divizia 18-a Inf fixează pe inamic cu focul tuturor armelor și execută acțiuni de șoc și pătrundere în sectorul MEKENZIA. Atacul Diviziei 1-a Munte debutează la ora 4,30 după o pregătire de artilerie de 15”, la care concur timp de 5 min, 10 divioane de la C 30 A german+ 3 Divizioane artilerie grea ale Corpului de Munte. La ora 5,15, prima cazemată din dreapta  CAPATANII DE ZAHAR a fost cucerită iar atacul a fost oprit de focul puternic al apărării și mai ales a tragerilor cu brandt-uri. La ora 11 se reia atacul după o pregătire de artilerie cu aceleași mijloace. Batal 4 V.M reușește să se aproprie de primele organizațiuni inamice de la NORDNASE, unde a fost oprit. La ora 16,45 se reia atacul fără pregătire de artilerie, Grupul 2 V.M introducând în linie încă un battalion, dar atacul nu reușeste să cucerească obiectivul ordonat de Corpul de Munte.
Divizia 18-a Infanterie a executat numai un atac local cu o companie din Reg 90 Inf în sectorul MEKENZIA. Compania a fost oprită de focul puternic al inamicului și s-a repliat cu pierderi. Față de locul extrem de puternic constatat prin atacurile repetate ale Div 1-a Munte și a pierderilor suferite  (circa 15 ofițeri și 450 trupă morți și răniți), Corpul de Munte a cerut  Div 72 germane să atace cu dreapta în direcția „RUINE” spre a se crea prin aceasta , posibilitatea ca Div 1-a Munte să introducă un battalion prin sectorul dreptei Div 72 germane și să manevreze înălțimea NORRDNASE pe la est. La această propunere Corpul de Munte nu a primit nici un raspuns. Continuarea atacului Div 1-a Munte pentru cucerirea înălțimei NORDNASE s-a dovedit extrem de greu și care cerea pierderi foarte grele, focul inamicului fiind puternic și concentric asupra acestei înălțimi. Atacul direct trebuia combinat cu un atac pe la vestul CAPELEI și în legătură cu dreapta Diviziei 170 germană. Fără aceasta nu se putea ajunge la obiectivul propus. Ca rezultat al învățîmintelor trase din cele trei atacuri date în ziua de 7 iunie, Corpul de Munte a dat ordinal Nr. 31.oo7/R cu următoarele recomadațiuni: „atacurile trebue să fie metodice, cazematele să fie descoperite fie prin observare fie prin recunoașteri, apoi distruse cu armament anticar și atacate cu echipaje de pionieri+infanterie”… „Exploatările laterale să se facă după ce s-a pătruns în poziția inamică.
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Bătălia pt Sevastopol/Битва за Севастополь 1942

Mesajde mirel » Lun, 02 Ian 2012 10:10

1.      Ziua de 8 iunie
a.      Corpul 54 Armată german continuă atacul în direcția BELBEK și până în seara zilei a reușit să cucerească sistemul fortificat la sud de Valea BELBEK. Corpul 30 Armată și Corpul de Munte au executat acțiuni de fixare prin recunoașteri și foc.
2.      Zilele de 9-10 iunie. Corpul 54 Armată german continuă atacul spre sud sprijinit de întreg Corpul VIII Aerian. Efortul atacului a urmărit pătrunderea în direcția general MEKENZIA GORI spre SEWERNAJA BECHTA. Ca un detaliu al luptelor violente duse în această parte a frontului se dau cifrele de mai jos: aviația consumat 980 tone bombe și 1.000.000 litri benzină. Apărarea trupelor sovietice este foarte înverșunată , reacționând violent prin contraatacuri sprijinite de care de luptă și numeroasă artilerie. Este disputant fiecare metru de pământ.  Pe restul frontului Corpul 30 Armată și Corpului de Munte, inamicul a reacționat numai prin focuri de artilerie. Față de pierderile suferite de C.54 A german, Armata XI-a a prevăzut scoaterea Diviziei a 4-a Munte română de pe litoral și introducerea  în sectorul Diviziei 24 Inf germană de la aripa stângă a C 54 Armată. În urma convorbirilor avute cu C 30 A german, Armata a XI-a germană cu ordinul Nr. 2502 din 10 iunie primit la ora 14,30 a dispus ca atacul  pentru cucerirea NORDNASE  și ZUCKERNUT să se reia către 11 iunie ora 4,30 odată cu atacul Div 72 Inf germană. Acest atac a fost sprijinit de toată artileria Corpului de Munte și de un grup de aviație de bombardament german. De asemeni sp atace și Div 18-a Inf pentru rectificare frontului, cucerind creasta sud-vest cota 269,0. În cursul zilei de 10 iunie a.c atacul C 54 A german progresează foarte lent din cauza terenului fortificat, a reacției repetate și disperate a inamicului precum și a concentrării întregului foc de artilerie din centrura intrioară la fortăreței Sevastopolului în sectorul acestui corp de armată.  Față de această situație și în scopul de a nu se da posibilitatea Comandamentului sovietic  ca să-și grupeze rezervele în fața C. 54 A german și totodată să-l oblige la o dispersare a focului de artilerie, Armata a XI-a germană ordonă să se reia atacul general pe tot frontul în dimineața de 11 iunie 1942. În acest scop Corpul de Munte a dat ordinul de operații nr 6 și nr 31.063 din 10 iunie- anexa 5 si 6 la care atac a concurat și Corpul VIII Aerian german.
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

AnteriorUrmătorul

Înapoi la Evocari

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori

cron