Drapele steme si insemne

Uniforms, Equipment, Accessories, Decorations

Re: Drapele steme si insemne

Mesajde Emil_Doctorul » Mar, 08 Ian 2013 21:42

>> continuare >>

Unul din aceste steaguri este cel denumit steagul lui Ștefan cel mare. Acesta, astăzi în posesia statului român, după ce a stat până în la începutul secolului XIX în Mănăstirea Zografu de pe Muntele Athos. Acesta are forma dpretunghiulară cu dimensiunile de 1,2/0,9 m și era făcut din atlaz roșu având cusut pe el cu fir de argint Sfântul Gheorghe, șezând pe un tron, cu o spadă în mână și călcând în picioare un balaur cu trei capete. De o parte și de alta doi îngeri, unul la dreapta capului ținând o sabie în mână, altul la stânga ținând un scut și ambii sprijinind pe capul sfântului o coroană.
Pe margine, de jur-împrejur se află următoarea inscripție:
+ O mucenice și biruitorule mare Gheorghie, tu care în nevoi și în nenorociri ești grabnic ajutător și cald sprijinitor, și celor îndurerați bucurie nespusă, primește de la noi și această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Ioan Ștefan Voevod, din mila lui Dumnezeu domn al Țării Moldovei, păstrează-l pe el neatins în lumea aceasta și cea viitoare, prin rugăciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca să te proslăvim pe tine în veci, amin. Și s-a făcut acesta în anul 7008, iar al domniei lui 43.
Steagul a suferit o reparație radicală, căci la o privire atentă se poate observa că din stofa-i originală nu au mai rămas decât părțile pe care sunt cusute inscripțiile și chipurile amintite mai sus. Acestea au fost aplicate foarte îngrijit pe un fond de catifea nouă de culoare vișinie închisă, spre deosebire de culoarea stofei originale care este roșie deschisă.
Mai există un steag similar atribuit aceleiași epoci însă asupra acestuia au existat dubii cu privire la proveniența sa legată de domeniul militar sau nu. Totuși noi îl vom prezenta ca atare. Lungimea și lățimea sunt de un metru fiecare, însă pe lung există trei colțuri în jos. Pe o parte se vede cusut în fir de argint cu mătăsuri albe, galbene și verzi, Botezul lui Hristos iar pe cealaltă parte, sfântul Gheorghe, în veșminte de catifea roșie, călare pe un cal din mătase albă. Câmpul steagului este din atlaz, roșu la origine. Marginile de jos sunt îmbogățite cu țesături de fir cu motive florale, iar colțurile dreptunghiului au chipuri de îngeri.
Inscripția acestuia: Biruitorule Mare Mucenic Gheorghie, roagă pe Christos Dumnezeu să mântuie sufletele noastre, ca un izbăvitor de cei prinși și sprijinător de cei săraci, vindecător de cei neputincioși, al împăraților tovarăș de luptă. Pe cealaltă față, unde se află Botezul Domnului este scris: Botezându-te tu Doamne! Scrierea este cusută toată în fir.


Imagine             Imagine


(Apud. Enciclopedia României, Imprimeriile Statului, București, 1938, pp. 74-78; Gl. P. V. Năsturel, Stema Română, Însemnele Domneșci, Trofee, Cercetare Critică pe Terenul Istoriei, Stabiliment „Universala” de arte grafice, 1903 pp. 1-22; Dan Cernovodeanu, Știința și Arta heraldică în România, Editura Științifică și Enciclopedică. București, 1977, pp. 44 sqq.)
Emil_Doctorul
 
Mesaje: 177
Membru din: Mie, 17 Dec 2008 11:30

Re: Drapele steme si insemne

Mesajde Emil_Doctorul » Lun, 14 Ian 2013 20:08

Steagurile Țării Românești medievale

În ceea ce privește Țara Românească, asupra steagului mare nu avem decât descrieri ale acestuia. Una dintre cele mai bune ne vine chiar de la Mihai Viteazul. Ciro Spontoni, redactorul memoriilor lui Gheorghe Basta, în lucrarea sa „Historia della Transilvania”, descriind evenimentele de la 13 noiembrie 1593, zice că Mihai desfășoară steagul cel mare al țării care era de damasc alb. Pe damasc se arată un corb pe frunză de ienupăr verde și care avea în cioc o îndoită (cu sens de dublă) cruce de argint suflată cu aur, semn și marcă principală foarte veche a Țării Românești. Tot acelaș scriitor vorbind despre Bătălia de la Mirăslău din septembrie 1600, dintre imperiali, comandați de Basta, și Mihai, spune: „... mai întâiu însă porunci (Mihai) să-i aducă steagul cel mare, steagul țării. Acest steag, foarte vechiu și privit de Români ca sfânt, era de damasc alb, având pe el zugrăvit un corb, pe un câmp verde, purtând în cioc o cruce roșie și îndoită. Mihai puse de-l scoaseră de pe lancea pe care era atârnat și âl vârî în sânul său, dând astfel pildă la ofițerii săi de făcură asemenea, spre a scăpa cât mai multe steaguri.” Acvila cruciată și conturnată a stemei valahe, după cum se poate observa, a stârnit largi controverse, mulți considerând-o corb (vezi sursa citată mai sus). Concluzia la care s-a ajuns este aceea că, inițial, pasărea heraldică încerca să reprezinte un vultur pleșuv, de aici și aspectul de corb, ulterior evoluând într-o acvilă carpatică. Confuzia s-a prelungit secole de-a rândul pasărea fiind considerată ca element heraldic hibrid, între corb și acvilă. Un alt element de variație de-a lungul epocii este crucea care aici apare dublă, dar există reprezentări sigilare cu ea simplă, ca și apariția aștrilor, a soarelui și a lunii crai-nou, unul în stânga (dextra) și celălalt în dreapta (senestra). Ceea ce însă are caracter de continuitate este faptul că pasărea respectivă are trupul conturnat, cu capul întors spre stânga, cu aripile deschise și cu zborul în jos.
Emil_Doctorul
 
Mesaje: 177
Membru din: Mie, 17 Dec 2008 11:30

Re: Drapele steme si insemne

Mesajde Emil_Doctorul » Lun, 14 Ian 2013 20:09

>>continuare>>

Un steag mic, de oaste, din Valahia, este Steagul lui Șerban Cantacuzino. Din fericire, acesta există și astăzi în Muzeul Național de Istorie al României. Acest drapel a fost purtat de domnitor la asediul Vienei din 1683, unde a participat cu oastea sa în calitate de vasal otoman. Acest steag a fost lăsat pe câmpul de luptă în amintirea faptului că ei fuseseră cei care îi ajutaseră pe vienezi cu prin întârzierea misiunilor acordate de otomani, trimiterea de informații și trecerea de mesageri. Steagul reprezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos stând pe un tron, cu o evanghelie deschisă în mâna stângă și cu mâna dreaptă binecuvântând. Deasupra, pe un câmp cu arabescuri, care are și trei stele cu câte șase raze, se zăresc monograma lui Hristos și cuvintele scrise în românește cu caractere chirilice: Vitejia Direaptă Să Biruiască”.
Câmpul steagului este din trei fâșii de mătase aurită țesute cu fir de aur, cu înflorituri țesute în mătase. Tot auriu mai este și gulerul, brâul și dunga de pe umăr de la brâul hainei lui Hristos. Cele trei stele cu câte șase raze sunt de culoare sepia, galben închis, având, cea din mijloc, dungi roșii pe margine, iar celelalte două, dungi negre. Inscripția de mai sus este plasată jumătate, deasupra capului lui Hristos cu slove roșii: Vitejia Direaptă, iar în dreptul mâinii drepte, tot cu roșu cealaltă jumătate Să Biruiască. Punctele roșii din senestra și cele de deasupra capului sunt urme de slove, ceea ce probează ca tot locul gol a fost scris, ca probă resturile de litere.
Tot în dextra și deasupra mâinii lui Hristos sunt inițialele XC în alb însă răsturnate.
Scaunul de culoare neagră, are diferite sculpturi inobservabile pe dânsul. Hristos stă pe o pernă lungă roșie iar perna de la picioare este de culoare verde închis. Slovele din cartea deschisă sunt scrise cu negru. Traducerea acestora este Veniți binecuvântați părintelui meu și moșteniți. Cartea pe margini este colorată cu roșu în aceeași nuanță ca perna de pe scaun. Culoarea mânecii este roșu Bordeaux iar haina de deasupra albastră ca cerul. Dimensiunile actuale ale drapelului, de 1,6 metri nu sunt cele reale. S-a observat faptul că ceea ce s-a păstrat este doar jumătate din drapel, cealaltă jumătate lipsind. Totodată, drapelul când a fost reconstituit, cel mai probabil, în secolul XIX când încă se afla la Dresda, a fost lipit bucată cu bucată pe o pânză ceea ce face ca versoul drapelului să rămână necunoscut.

(Apud. Enciclopedia României, Imprimeriile Statului, București, 1938, pp. 74-78; Gl. P. V. Năsturel, Stema Română, Însemnele Domneșci, Trofee, Cercetare Critică pe Terenul Istoriei, Stabiliment „Universala” de arte grafice, 1903 pp. 1-22; Dan Cernovodeanu, Știința și Arta heraldică în România, Editura Științifică și Enciclopedică. București, 1977, pp. 44 sqq.)


Imagine
Emil_Doctorul
 
Mesaje: 177
Membru din: Mie, 17 Dec 2008 11:30

Re: Drapele steme si insemne

Mesajde Emil_Doctorul » Lun, 28 Ian 2013 11:01

Steaguri pre-moderne

Aici vom descrie câteva drapele cunoscute ca existând în principate în secolul XVIII și începutul secolului XIX. Vom folosi denumirea de pre-modern deoarece odată cu intrarea în vigoare a Regulamentelor organice vexilologia principatelor trece într-o altă etapă a evoluției sale.
Primul steag asupra căruia ne vom opri este un stindard din timpul domnitorului Scarlat Ghica (1758-1761), de formă pătrată cu latura de 60 cm, avâd de jur-împrejur ciucuri de fir de aur. Câmpul acestui stindard este de catifea, odată galbenă, devenită castanie. Pe câmp se află broderii de fir galben, ce în timp a oxidat, ajungând aproape albastru. În mijloc se vede, la dextra, capul de bour al Moldovei încoronat cu o coroana deschisă așezată pe coarne, între coarne având o stea cu șase raze și o lună nouă ce însoțește, din flancul dextru, capul de bour; iar la senestra o acvilă încoronată și cruciată, a Munteniei, cu zborul în jos însoțită la senestra de un soare de aur.
Ambele embleme sunt încojurate de broderii formând împrejurul lor ca un fel de scut, de-asupra căruia se află o croana deschisă din care flutură niște cordeliere cu ciucuri. Coroana este flancată, la dextra de un buzdugan, iar la senestra de o sabie, însemnele demnității princiare. Împrejur se citește inscripțiunea cu litere chirilirce: I[ch969] SKR. G.G. V.V. 1750, adică I[ch969] Scarlat Ghica Voevod.
Pe cealaltă parte a stindardului se află brodată icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena cu crucea între ei.

Un alt steag ce intră la categoria de pre-modern este din timpul celei de-a domnii a lui Alexandru Suțu din Muntenia. Acest steag are forma dreptunghiulară de 60 pe 71 cm. De jur-împrejur se află un galon de aur, apoi un chenar galben de aur poleit deasupra unei pânze de mătase albastră. Pe această mătase se află un dreptughi de 31 pe 40 cm format din niște linii poleite cu aur și având în colțuri flori. Deasupra dreptunghiului se vede o coroană închisă domnească având la dextra un buzdugan de aur și la senestra o sabie cu teaca ei, de aur. Împrejurul dreptughiului se află sus la dextra slovele I[ch969], la senestra Mi, la dextra jos Al, iar la senestra Su; sub cadru se află V. 1818 V.
În interiorul dreptunghiului și înconjurate de flori se află, la dextra, capul de bour și la senestra o pasăre cruciată. Aceste embleme sunt din aur.
Pe cealaltă față a steagului există iarăși un chenar de aur poleit, iar icoana Sfântului Gheorghe călare, ucigând scorpia, ocupă mijlocul.
De jur-împrejur, steagul are franjuri de fir.

Se observă faptul că, în cazul familiilor ce au stăpânit în ambele principate steagurile primesc ambele steme, atât bourul cât și acvila. Astfel se marchează dubla pretendență a respectivei familii la ambele scaune princiare.

Steagul lui Tudor Vladimirescu

Acest steag are 1,52 lățime și 1,85 lungime și este din mătase albă foarte fină, căptușită cu mătase albastră.
Pe fața albă se vede, la partea superioară, zugrăvită Sfânta Treime (Fiul de-a dreapta Tatălui și Duhul Sfânt deasupra). În dextra Mântuitorului se află Sfântul martir Teodor Tiron, patronul slugerului Tudor, iar în senestra Tatălui, Sfântul Mare mucenic Gheorghe purtătorul de biruință, pe jos.
Sub Sfânta Troiță este desenată o ghirlandă de dafini de aur, legată cu panglică roșie. În interiorul ghirlandei se află o acvilă neagră conturnată cu zborul jos, cruciată de aur. În dreapta și în stânga acestei embleme se citesc, următoarele versuri, cu litere de aur:
Tot norodul românesc,                  Pre tine te proslăvesc:
Troiță de o ființă,                        Trămite-mi ajutorință
Cu puterea ta cea mare                  Și, în brațul tău cel tare,
Nădejde de dreptate                        Acum sa am si eu parte.
                 1821 Ghenarie.
Unii atribuie această invocație episcopului Ilarion Argeșul, amicul și sufletul mișcării lui Tudor Vladimirescu.
Hampa are în vârf o suliță aurită.
Drapelul nu are decât o singură față.

Imagine
Emil_Doctorul
 
Mesaje: 177
Membru din: Mie, 17 Dec 2008 11:30

Anterior

Înapoi la Uniforme / Echipament / Accesorii / Decoratii

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron