1859 – 1878

Perioada 1859 – 1878
 In curs de actualizare..

 

Regimentul 2 Vanatori Garda „Regina Elisabeta“

La 1 iulie (31 august) 1860, prin Ordonanţa nr. 63 a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, se înfiinţa Batalionul de Tiraliori (Vênători). Arma vânătorilor se includea în categoria infanteriei uşoare, ale cărei misiuni ţin de luptă apropiată prin trageri de mare precizie asupra poziţiilor inamice, acţiuni de ambuscadă şi de o mobilitate mai mare în teren, în ordine desfăşurată.

Această specialitate se diferenţiază de infanteria de linie, care, după tactica operativă a epocii, ducea lupta în ordine strânsă, pe aliniamente succesive şi avansări pe coloane.… mai mult …

 

Regimentul 4 Linie 21 Infanterie „Ilfov“

Odată cu unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, la 1859, armata începe un proces de unificare. În acest proces intră şi arma infanteriei, ce la momentul respectiv era compusă din trei regimente în Ţara Românească şi două regimente, unul de muschetari şi altul de vânători, în Moldova. Prin reformele de unificare a celor două armate, regimentele de infanterie se numerotează unele în continuarea celorlalte. Astfel Regimentul de Muschetari moldovean devine Regimentul 4 Infanterie de Linie iar cel de vânători devine

Regimentul 5 Infanterie de Linie. Tot în politica de amestecare a unităţilor Regimentul 4 Infanterie Linie îşi mută cazarma la Bucureşti iar Regimentul 1 Infanterie, ce avusese până atunci cazarma la Bucureşti, se mută la Iaşi.… mai mult …

Regimentul 4 Dorobanti „Arges“

Unitatea a fost creată în ianuarie 1877 sub numele de Regimentul 7 Dorobanţi, preluând şi îndatoririle grănicereşti de pază a frontierei montane de la Loviştea până în Vrancea. În legea militară, din 1872, formarea regimentelor de dorobanţi se face ca urmare a desfiinţării batalioanelor grănicereşti.

În timpul Războiului de Independenţă (1877-1878) regimentul a participat, în data de 7 noiembrie, la atacul asupra Rahovei. În plus, acesta a ocupat şi a mentinut reduta Grivita 1. Începând din data de 31 august 1877, a ocupat înălţimile Susurlu în perimetrul Plevnei şi a participat la atacul de la Opanez, unde au fost capturati 1 paşă, 200 de militari turci, 3 tunuri, armament de infanterie şi muniţii. 

La 12 ianuarie 1878 a luat parte la asaltul Vidinului, unde a şi respins ultima încercare de străpungere pentru ieşirea din încercuire a garnizoanei otomane. La 8 octombrie drapelul unităţii a fost decorat cu Crucea Trecerea Dunării. La 1891 ia numele Regimentul 4 Dorobanţi Argeş… mai mult …

Regimentul 2 Graniceresc Roman nr. 17 „Nasaud“


R
Regimentul 2 Grăniceresc Valah din Năsăud, prima unitate românească ce a fost constituită de către Curtea Imperială de la Viena, a fost înfiinţată de către împărăteasa Maria Theresia la 16 aprilie 1762. Scopul creării districtelor confiniere şi a regimentelor grăniceresti în Transilvania a fost creşterea puterii militare a imperiului, întărirea apărării frontierelor sudice şi estice, stoparea emigraţiei (“morbus transilvanicus”), limitarea influenţei nobilimii locale prin menţinerea de forte fidele puterii centrale, combaterea contrabandei şi crearea unui cordon sanitar.

Restricţiile şi constrângerile confesionale impuse iniţial voluntarilor au fost relaxate după un timp şi apoi abandonate. În 1798 regimentele grăniceresti au fost numerotate separat de cele de infanterie de linie, aşa încât unitatea de la Năsăud a primit şi numărul 17… mai mult …