Istoric și obiective

Istoric și obiective

 

Asociaţia TRADIŢIA MILITARĂ (ATM) face parte din cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor XIX-XX din România, este prima organizaţie de profil înscrisă oficial, şi reprezintă ţara la Uniunea Europeană a Asociaţiilor Istorico-Militare. Preşedintele de Onoare al ATM a fost Academician Dinu C.Giurescu, iar Consultant Militar este Col.Dr. Vasile Popa – fost Director al Muzeului Militar Naţional. ATM a participat la nenumărate manifestări specifice, începând din anul 2004, în patrie, dar şi în 9 ţări străine: Franţa, Italia, Germania, Austria, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina şi Rusia. Statutul juridic a fost obţinut în martie 2007 şi actuala denumire a fost adoptată în anul 2008. ATM este singura organizaţie de profil care participă anual la parada militară de Ziua Naţională de la Arcul de Triumf, începând de la 1 Decembrie 2009.

Scopul ATM este acela de a da viaţă istoriei militare a României, de a o retrăi în primă persoană şi de a o reda publicului, în semn de omagiu pentru generaţiile precedente, care prin priceperea, eforturile şi sacrificiul lor, au făurit o ţară şi i-au asigurat un viitor. ATM doreşte să reprezinte o punte între trecut
şi prezent, între militari şi civili, între români şi străini.

Principalele obiective ale ATM sunt:

· promovarea tradiţiilor militare româneşti şi omagierea eroilor României prin participarea în echipament de epocă la defilări, gărzi de onoare, ceremonii festive sau de comemorare, demonstraţii de mânuiri de arme, exerciţii tactice, prin reconstituiri de bătălii şi prin îngrijirea de monumente şi morminte ale eroilor;

· educarea publicului, şi în special a tinerei generaţii, în spiritul respectului faţă de tradiţiile militare româneşti, de cunoaştere a momentelor importante ale istoriei naţionale şi universale, al respectului faţă de militari, chiar şi a celor ai altor armate, care şi-au servit corect patria în momente dramatice ale
istoriei;

·  instruirea propriilor membri, cu scopul de a putea întruchipa în mod credibil militarul român din trecut, de a forma caractere, de a promova şi cultiva valori şi principii în concordanţă cu deviza ATM: Onoare şi Tradiţie, Seriozitate şi Efort, Camaraderie şi Respect; de a imprima atitudini şi deprinderi compatibile cu principiul congruenţei între cuget, vorbă şi faptă; de a crea disponibilitatea spre o disciplină liber consimţită, pe bază de regulamente, proceduri şi norme;

· stimularea cercetării în domeniul istoriei militare şi salvgardarea patrimoniului material şi imaterial istorico-militar (documente, uniforme, decoraţii, echipament, armament, tehnică, lucrări de artă, construcţii şi situri istorico-militare, dar şi limbaj specific, deprinderi, cutume, metode, procedee şi proceduri);

· dezvoltarea colaborării cu organizaţii similare din străinătate şi reprezentarea cu onoare în lume a tradiţiilor militare româneşti;

Membrii asociaţiei sunt civili cu inimi de militari, ce provin din cele mai diferite domenii de activitate: tehnică, medicină, arhitectură, istorie, justiţie, etc.

ATM evoluează în uniforme de epocă riguros conforme celor originale, în baza unei minuţioase consultări a arhivelor. Tot echipamentul şi replicile de armament au fost procurate pe cheltuială proprie. O parte din echipament este formată din piese autentice.

Instrucţia consitutie un element central al activităţii; ATM face aproape săptămânal stagii de instrucţie militară, de front şi tactică, conform regulamentelor şi uzanþelor din timpul epocilor evocate, după 7 regulamente diferite, aşa încât evoluţiie sale să constituie o reprezentare fidelă a istoriei militare.

La activităţile asociaţiei, desfăşurate atât în ţară cât şi în străinătate, ATM cooperează, în baza unor Protocoale de Colaborare permanente, cu Muzeului Militar Naþional, cu Oficiul Naþional pentru Cultul Eroilor, cu Statul Major General, cu Jandarmeria Romană, cu Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme, cu Asociaţia Naţională a Armurierilor din România, cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, iar în mod frecvent cu structuri ale armatei, cu Primăria Municipiului Bucureşti, cu muzee militare şi de istorie, cu asociaţii de rezervişti, cu autorităţi locale şi centrale din ţară, cu grupuri istorico-militare similare din România şi din străinătate – cu care s-au stabilit relaţii amicale şi de colaborare, urmărind promovarea aceloraşi nobile valori.

ATM cultivă tradiţiile a 10 prestigioase unităþi româneşti: Regimentul 2 Vânători Gardă “Regina Elisabeta”, Batalionul 1 Vânători de Munte, Regimentul 1 Grăniceri Gardă, Batalionul 4 Paraşutişti, Batalionul de Gardă Regală, Regimentul de Infanterie Marină, Regimentul 4 Dorobanţi “Argeş”, Regimentul IV Linie 21 Infanterie “Ilfov”, Compania de Pompieri Militari Bucureşti din 1848, Regimentul 2 Grăniceresc Valah Năsăud din prima jumătate a secolului XIX. Sunt acoperite 7
epoci istorice distincte, de după anul 1806.

 Majoritatea evenimentelor la care participă ATM cuprind o combinaţie a mai multe tipuri de activităţi:
demonstraţii de reconstituire istorico-militara, ceremonii, parade, marşuri comemorative, întreţinerea unor monumente sau situri istorice, reconstituiri de bătălii.

Cele mai notabile evenimente din palmaresul ATM sunt:

– participarea anuală la Parada Militară de la Arcul de Triumf din Bucureşti de Ziua Naţională, 1 Decembrie, la care toţi membrii grupului vibrează de emoţie; aceasta este urmată de cele mai multe ori de demonstraţii de reconstituire istorico-militara în diferite locuri ale Capitalei: la Muzeul Naţional al Satului  “Dimitrie Gusti”, la Arcul de Triumf, în Centrul Vechi, etc. Cu aceste ocazii sunt arătate şi explicate publicului diferitele uniforme, accesorii de echipament şi armament, drapelul de luptă, mânuiri de armă, ceremonialul depunerii Jurământului Militar, rugăciunea, schimbarea santinelelor, exerciţii tactice, precum scrima cu arma. Uneori se închide Ziua Reîntregirii cu o retragere cu torţe, alături de Regimentul 30 Gardă “Mihai Viteazul”.

– Marşul Comemorativ “Crucea Eroilor”, organizat anual de către ATM”, în amintirea intrării României
în primul război mondial, la 27 august 1916, începând din anul 2009.

Membrilor Asociaţiei Tradiţia Militară, purtători a diferite ţinute de epocă româneşti (infanterie, vânători de munte, grăniceri, aerostaţie), li s-au alăturat întotdeauna şi membrii altor asociaţii de reconstituire istorico-militară din ţară si din străinătate (Franţa, Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria), precum şi Cercetaşii României, în amintirea rolului jucat de către Cercetaşi în Marele Război.

Evenimentul cuprinde un marş montan, pe la Babele, Omu (vechea frontieră) şi Crucea Eroilor, ceremonii militare, la monumentul de pe Caraiman, la statuia “Ultimă Grenadă”, din Buşteni, la cimitirul militar internaþional din Sinaia, demonstraţii de reconstituire istorico-militara, inclusiv la Castelul Peleş, şi reconstituiri de bătălii, cu efecte pirotehnice. Ceremonia militară de la Crucea Eroilor se încheie cu desfăşurarea unui drapel tricolor lung de 30 de metri.

– ceremonia, desfăşurată împreună cu Regimentul 30 Gardă “Mihai Viteazul”, de depunere la Mormântul Ostaşului Necunoscut a unor urne cu pământ, aduse de către ATM din locurile unde militarii români şi-au vărsat sângele pentru ţară.

– reconstituirea participării trupelor române la Războiul de Independenţă (1877-1878), la Plevna (Bulgaria), în fiecare an, începând din 2007.

– reconstituirea unor moment dramatice ale participării românilor la al doilea război mondial, în spaţiul ex-sovietic, la Odesa şi Sevastopol (Ucraina) şi la Stalingrad (Volgograd – Federaţia Rusă), dar şi în Ungaria, Cehia şi Italia.

– participarea anuală la Ziua Drapelului şi Ziua Imnului, la Ziua Armatei, la jubileele diferitelor categorii de forţe sau mări unităţi ale armatei române, precum şi la Noaptea Muzeelor şi la Zilele Muzeului Militar Naţional “Regele Ferdinand I.”

 

ATM nu glorifică războiul, ci îndrumă spre învăţarea lecţiilor istoriei. Armele pe care le poartă membrii ATM apără doar de uitare, de pierderea identităţii şi a memoriei. Împrospătarea memoriei, omagierea înaintaşilor şi păstrarea tradiţiilor sunt esenţiale pentru a face pasul de la statutul de populaţie la cel de naţiune, pentru înţelegerea prezentului şi pentru construirea viitorului. ATM ajută la transmiterea flăcării memoriei din generaţie în generaţie, ca să lumineze calea spre viitor.

Eroii din trecut, indiferent de armata în care au luptat, s-au sacrificat cu gândul la generaţiile ce aveau să le urmeze – acestea au datoria să trăiască cu gândul la ei. Cei vii închid ochii celor morţi, dar, uneori, cei morţi deschid ochii celor vii.