Istoric și obiective

Istoric și obiective

Asociaţia TRADIŢIA MILITARĂ (ATM) face parte din cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor XIX-XX din România, este prima organizaţie de profil înscrisă oficial, şi reprezintă ţara la Uniunea Europeană a Asociaţiilor Istorico-Militare din anul 2009. ATM a fost decorată:

– de către Preşedintele României cu Medalia Comemorativă “Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului” pentru modul în care au dus “mai departe tradiţiile istorice ale celor care şi-au făcut datoria faţă de Patrie”

– de către Casa Regală a României cu Medalia Regală pentru Loialitate, pentru “modul demn, corect istoric şi tehnic” în care îşi desfăşoară “generoasa activitate publică”,

– de către Şeful Statului Major al Apărării cu Emblema de Onoare, pentru “promovarea valorilor şi tradiţiilor militare”.

– de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu Medalia Omagială „Anul Comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri 1918-2018” pentru promovarea identităţii şi unităţii poporului român.

ATM a participat la nenumărate manifestări specifice, începând din anul 2004, în patrie (e.g. la Mormântul Ostaşului Necunoscut, la Palatul Elisabeta, la Castelul Peleş, la Crucea Eroilor, Carei, Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Năsăud, Iaşi, Brăila, Galaţi, Târgu Jiu, Constanţa, Arad, etc.), în Republica Moldova, dar şi în 10 ţări străine: Franţa, Anglia, Italia, Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina şi Rusia, la Odesa, Sevastopol, Stalingrad (Volgograd).

Scopul ATM este acela de a da viaţă istoriei militare a României, de a o retrăi în primă persoană şi de a o reda publicului, în semn de omagiu pentru generaţiile precedente, care prin priceperea, eforturile şi sacrificiul lor, au făurit o ţară şi i-au asigurat un viitor. ATM doreşte să reprezinte o punte între trecut şi prezent, între militari şi civili, între români şi străini. Principalele obiective ale ATM sunt:

  • promovarea tradiţiilor militare româneşti şi omagierea eroilor României prin participarea în echipament de epocă la defilări, gărzi de onoare, ceremonii festive sau de comemorare, demonstraţii de mânuiri de arme, exerciţii tactice, prin reconstituiri de bătălii şi prin îngrijirea de monumente şi morminte ale eroilor;
  • educarea publicului, şi în special a tinerei generaţii, în spiritul respectului faţă de tradiţiile militare româneşti, de cunoaştere a momentelor importante ale istoriei naţionale şi universale, al respectului faţă de militari, chiar şi a celor ai altor armate, care şi-au servit corect patria în momente dramatice ale istoriei;
  • instruirea propriilor membri, cu scopul de a putea întruchipa în mod credibil militarul român din trecut, de a forma caractere, de a promova şi cultiva valori şi principii în concordanţă cu deviza ATM: Onoare şi Tradiţie, Seriozitate şi Efort, Camaraderie şi Respect; de a imprima atitudini şi deprinderi compatibile cu principiul congruenţei între cuget, vorbă şi faptă; de a crea disponibilitatea spre o disciplină liber consimţită, pe bază de regulamente, proceduri şi norme;
  • stimularea cercetării în domeniul istoriei militare şi salvgardarea patrimoniului material şi imaterial istorico-militar (documente, uniforme, decoraţii, echipament, armament, tehnică, lucrări de artă, construcţii şi situri istorico-militare, dar şi limbaj specific, deprinderi, cutume, metode, procedee şi proceduri);
  • dezvoltarea colaborării cu organizaţii similare din străinătate şi reprezentarea cu onoare în lume a tradiţiilor militare româneşti;

Membrii asociaţiei sunt civili cu inimi de militari, ce provin din cele mai diferite domenii de activitate: tehnică, medicină, arhitectură, istorie, justiţie, etc.

ATM evoluează în uniforme de epocă riguros conforme celor originale, în baza unei minuţioase consultări a arhivelor. Tot echipamentul şi replicile de armament au fost procurate pe cheltuială proprie. O parte din echipament este formată din piese autentice.

Instrucţia consitutie un element central al activităţii; ATM face aproape săptămânal stagii de instrucţie militară, de front şi tactică, conform regulamentelor şi uzanţelor din timpul epocilor evocate, după 7 regulamente diferite, aşa încât evoluţiie sale să constituie o reprezentare fidelă a istoriei militare.

La activităţile asociaţiei, desfăşurate atât în ţară cât şi în străinătate, ATM cooperează, în baza unor Protocoale de Colaborare permanente, cu Muzeului Militar Naţional, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Statul Major General, Jandarmeria Romană, Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme, Asociaţia Naţională a Armurierilor din România, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, iar în mod frecvent cu structuri ale armatei, primării, muzee militare şi de istorie, asociaţii de rezervişti, autorităţi locale şi centrale din ţară, grupuri istorico-militare similare din România şi din străinătate – cu care s-au stabilit relaţii amicale şi de colaborare, urmărind promovarea aceloraşi nobile valori.

ATM cultivă tradiţiile a 12 prestigioase unităţi româneşti: Regimentul 2 Vânători Gardă “Regina Elisabeta”, Batalionul 1 Vânători de Munte, Regimentul 1 Grăniceri Gardă, Batalionul 4 Paraşutişti, Batalionul de Gardă Regală, Regimentul de Infanterie Marină, Regimentul 4 Dorobanţi “Argeş”, Regimentul IV Linie 21 Infanterie “Ilfov”, Batalionul de Aerostaţie, Compania de Pompieri Militari Bucureşti din 1848, Regimentul 2 Grăniceresc Valah Năsăud din prima jumătate a secolului XIX; Regimentul 4 Roşiori Gardă “Regina Maria” şi Regimentul de Gardă Călare. Sunt acoperite 7 epoci istorice distincte, de după 1806.

Majoritatea evenimentelor la care participă ATM cuprinde o combinaţie a mai multe tipuri de activităţi: demonstraţii de reconstituire istorico-militara, ceremonii, parade, gardă de onoare şi la monument, marşuri comemorative, prezentări de efecte militare de epocă (sunt arătate şi explicate drapelul de luptă, diferitele uniforme, accesorii de echipament şi armament, e.g. mitraliere, puşti-mitraliere, mortiere, etc.), demonstraţii de istorie militară (mânuiri de armă de îndemânare sau conforme regulamentelor de epocă; ceremonialuri militare e.g. Jurământul Militar, Rugăciunea, schimbarea gărzii; exerciţii tactice e.g. scrima cu arma, asaltul la baionetă; scurte dramatizări, etc.), întreţinerea de monumente sau situri istorice, reconstituiri de bătălii, filmări pentru pelicule artistice sau documentare.

Cele mai notabile evenimente din palmaresul ATM sunt:

– participarea anuală la Parada Militară de la Arcul de Triumf din Bucureşti de Ziua Naţională, 1 Decembrie, la care toţi membrii grupului vibrează de emoţie; aceasta este urmată de cele mai multe ori de demonstraţii de reconstituire istorico-militara în diferite locuri ale Capitalei. Uneori se încheie Ziua Reîntregirii cu o retragere cu torţe, alături de Regimentul 30 Gardă “Mihai Viteazul”.

– participarea la Parada Militară de Ziua Naţională a Republicii Moldova, la Chişinău, la reconstituirile desfăşurate în prezenţa mai multor şefi de state la Paris, Verdun, Shipka, etc.

– participarea oficială la funeraliile Regelui Mihai I., făcând gardă de onoare atât la Palatul Regal, cât şi la Necropola Regală de la Curtea de Argeş.

– participarea la filmări pentru pelicule de prestigiu, e.g. Războiul Regelui, Stalingrad, Herman, etc.

– Marşul Comemorativ “Crucea Eroilor”, manifestare internaţională, cu oaspeţi din Franţa, Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, etc., organizată anual de către ATM”, în amintirea intrării României în primul război mondial, la 27 august 1916, începând din anul 2009. Întotdeauna participă şi Cercetaşii, în amintirea rolului organizaţiei în Marele Război. Evenimentul cuprinde un marş montan, pe la Crucea Eroilor, ceremonii militare, demonstraţii de reconstituire istorico-militară, inclusiv la Castelul Peleş, şi reconstituiri de bătălii, cu efecte pirotehnice.

– ceremonii, desfăşurate împreună cu Regimentul 30 Gardă “Mihai Viteazul”, de depunere la Mormântul Ostaşului Necunoscut a unor urne cu pământ, aduse de către ATM din locurile unde militarii români şi-au vărsat sângele pentru ţară, precum şi alte ceremonii şi reconstituiri în prezenţa Şefului Statului.

– reconstituirea participării trupelor române la Războiul de Independenţă (1877-1878), la Plevna (Bulgaria), în fiecare an, începând din 2007; la Primul Război Mondial, la Verdun şi Paris (Franţa), la Turtucaia (Bulgaria); la al doilea război mondial, în spaţiul ex-sovietic, la Odesa, Sevastopol (Ucraina) şi la Stalingrad (Volgograd / Federaţia Rusă), dar şi în Ungaria, Cehia, Slovacia şi Italia.

– serviciul de gardă militară la Palatul Elisabeta, la ocazii solemne

– participarea anuală la Ziua Drapelului şi Ziua Imnului, la Ziua Armatei, la Ziua Marinei, la Ziua Aviaţiei, la Ceremoniile, Parada Militară şi Retragerea cu torţe de Ziua Unirii Principatelor de la Iaşi, la jubileele diferitelor categorii de forţe, precum şi la principalele muzee de profil.

ATM nu glorifică războiul, ci îndrumă spre învăţarea lecţiilor istoriei. Armele pe care le poartă membrii ATM apără doar de uitare, de pierderea identităţii şi a memoriei. Împrospătarea memoriei, omagierea înaintaşilor şi păstrarea tradiţiilor sunt esenţiale pentru a face pasul de la statutul de populaţie la cel de naţiune, pentru înţelegerea prezentului şi pentru construirea viitorului. ATM ajută la transmiterea flăcării memoriei din generaţie în generaţie, ca să lumineze calea spre viitor. Eroii din trecut, indiferent de armata în care au luptat, s-au sacrificat cu gândul la generaţiile ce aveau să le urmeze – acestea au datoria să trăiască cu gândul la ei. Cei vii închid ochii celor morţi, dar, uneori, cei morţi deschid ochii celor vii.