Cartea Soldatului de infanterie 1911

Documentation – regulations, books, magazines, articles

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:38

[size=12]Câți ani faci în activitate (câți ani sub drapel și câți în complectare; rezervă; în miliții)?[\/b]
În activitate fac șapte ani din care doi sub drapel și 5 în complectare; în rezervă 10 ani, și în Miliții 4 ani.

Ce știință de carte ai?[\/b]
Știu.... clase primare rurale(urbane, liceale, comerciale)

Principii generale asupra disciplinei și educației militare.[\/b]

Pentru cine trebuie ostașul să-și dea viața?[\/b]
În orice timp și în orice împrejurare ostașul trebuie să-și dea viața pentru Țară, Tron, drapel, șefii și camarazii săi, când sunt în primejdie.

Cum trebuie să se poarte ostașul cu cetățenii?[\/b]
Ostașul trebuie să se poarte bine cu cetățenii, să-i apere când sunt în primejdie, sau când cer ajutorul lui.

De ce patimi trebuie șă se ferească soldatul?[\/b]
Soldatul trebuie să se ferească de beție, jocuri de noroc, viață destăbălată, precum și de a se aduna cu oameni răi și necinstiți , căci aceștia îl fac să nu poată îndeplini cu credință serviciul militar, așa după cum a jurat. El nu trebuie să cunoască pisma, minciuna și desfrâul.

Cum se cheamă frăția între ostași?[\/b]
Frăția între ostași se cheamă camaraderie. Camaraderia cere fiecărui ostaș să și dea ajutor unul altuia, la vreme de nevoie, fără însă a tăinui faptele rele.

Ce este disciplina militară?[\/b]
Este supunerea desăvârșită la legile și regulamentele militare, credincioasa îndeplinire și ascultare a ordinelor celor mari.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:39

[size=14]Ce este vitejia?[/size][\/b]

[size=14]Este bărbăția cu care soldatul înfruntă moartea[\/i].[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:41

[size=12]Când un ostaș se numește prizonier?[\/b]
Când a căzut în mâna inamicului și fiind dezarmat, nu mai poate lupta.

Ce îndatoriri are ostașul care cade prizonier.?[\/b]
Soldatul care cade prizonier, nu trebuie să dea nici o știre inamicului despre armata noastră, chiar dacă ar fi amenințat cu moartea. Chiar ca prizonier, el datorează respect superiorilor săi, căzuți prizonieri ca și dânsul.

Când un soldat este declarat dezertor?[\/b]
Un soldat este declarat dezertor când a lipsit trei zile fără voie de la serviciu. Dacă însă soldatul nu a împlinit trei luni de prezență sub arme, este declarat dezertor după 15 zile..

Cum se pedepsește dezertarea în timp de pace?[\/b]
Întâia dezertare în țară în timp de pace se pedepsește cu închisoarea de la 2-6 luni. A doua dezertare se pedepsește cu închisoare de la 1 până la 2 ani.

Dar cea în timp de război?[\/b]
Dezertarea în timp de război se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 5 ani.

Cum se pedepsește dezertarea la inamic în timp de război?[\/b]
Se pedepsește cu moartea și degradarea militară.[\/i]

Cum se pedepsește militarul care părăsește postul?[\/b]
Se pedepsește cu moartea dacă părăsirea s-a făcut în fața inamicului sau a rebelilor înarmați.

Cum se pedepsește santinela care se găsește adormită?[\/b]
Se pedepsește cu 1 până la 3 ani inchisoare, dacă a fost în fața inamicului. Cu 6 luni până la 1 an închisoare dacă a fost pe un teritoriu în stare de asediu și cu până la 6 luni în alte cazuri.

Cum se pedepsește militarul pentru furt, nesupunere , insulta și lovirea superiorului ?[\/b]
Furtul simplu se pedepsește cu 3 luni până la 3 ani de închisoare; furtul prin spargere se pedepsește cu 3 până la 3 ani închisoare.
Nesupunerea se pedepsește cu 15 zile până la 6 luni de închisoare.
Insulta superiorului se pedepsește cu până la 2 ani de închisoare.
Lovirea superiorului, în timp de război se pedepsește cu moartea; în timp de pace și în serviciu se pedepsește cu munca silnică. [/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:45

[[size=14]b]Care sunt elementele armatei?[\/b]

Elementele armatei române sunt[\/b]:
Armata activă.
Rezerva armatei activă și Milițiile.
Cele trei arme luptătoare sunt: infanteria, cavaleria și artileria.

Care este ierarhia militară?[\/b][/size]

[size=16]Ierarhia militară este:

Soldat
Caporal
Subofițer(sergent)---zise grade inferioare

Sublocotenent
Locotenent
Căpitan-----------ziși ofițeri inferiori

Maior
Lt. Colonel
Colonel...........ziși ofițeri superiori

General de brigadă
General de divizie
General de Corp de Armată........ziși ofițeri generali[/size]


[size=16][size=18]M.S. Regele este capul suprem al armatei[/size] [/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:48

[size=12]
Care sunt drepturile soldatului la soldă?[\/b]
Orice soldat în timpul cât se află în serviciu, are drept la o soldă de....bani pe zi , care se plătește la sfârșitul lunii.

Care este alocația de hrană pe zi?[\/b]
Alocația de hrană pe zi , de om, este ... bani.
Această sumă se schimbă , mărindu-se sau micșorându-se după cum prețul alimentelor urcă sau coboară.

Ce înseamnă mobilizarea?[\/b]
Mobilizarea înseamnă trecerea armatei de la starea de pace la starea de război, când se completează prin chemarea sub arme a complecatașilor, rezerviștilor și a milițienilor. Armata se mai mobilizează și în caz de răzvrătiri.

[size=14][center]Igiena[/center][/size][\/b]
Igiena oamenilor și a locatarilor[\/b].

Ce folos aduce omului curățenia corpului și ce rău îi aduce necurățenia, mai cu seamă trăind mai mulți la un loc?[\/b]
Curățenia ferește pe om de multe boale și întărește corpul, pe când necurățnia îl îmbolnăvește de multe boale precum: râe, bube, boale la ochi, de urechi, rosături la picioare și altele. Când mai mulți oameni trăiesc la un loc, din pricina necurățeniei corpului, aerul se strică și pe lângă boalele de mi sus, se pot căpăta și boale de piept și orice boală poate trece lesne de la unu la altu.

Cum se curăță soldatul la deșteptare și în cusul săptămânii?[\/b]
La deșteptare soldatul își ia săpunul și ștergarul său și se duce în spălător și se curăță astfel:
Își spală bine cu săpun mai întâi mâinile apoi, ochi, capul , gâtul și urechile fața, gura, pieptul și subțiorile; apoi se șterge bine cu ștergarul, care trebuie să fie curat, fiind cu totul oprit a se șterge doi sau mai mulți oameni cu același ștergar.
Iarna soldatul trebuie să se spele pe picioare cel puțin o dată pe săptămână, iar vara cât se poate de des și mai ales în ajunul unui marș, când își va tăia și unghiile de la mâini și de la picioare.      Cel puțin o dată pe săptămână  soldatul trebuie să-și schimbe rufăraia, când vine înădușit de la instrucție întotdeauna trebuie să-și schimbe cămașa cu alta curată, punând pe cea udă la soare să se usuce.

Când și cum face soldatul baie?[\/b]
Iarna soldatul trebuie să facă baie cel puțin la fiecare 15 zile, iar vara cât de des, în baia garnizoanei sau în râuri, spălându-se bine cu săpun.

Ce face soldatul înainte de a intra în sala de mâncare?[\/b]
Înainte de a intra în sala de mâncare trebuie să se spele pe mâini și să se șteargă pe picioare, pentru a nu murdării sala. Dacă are vesela asupra lui, îngrijește ca ea să fie curată, precum și să aibă șervet curat cu care să se șteargă în timpul mesei.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:49

[size=12]Ce face soldatul după ce a mâncat?[\/b]
Își spală  bine vesela, o pune la locul ei, se spală pe mâini și-si clătește bine gura cu apă.

Păzirea și căutarea de boale lumești, urmările lor, dacă nu sunt căutate.[\/b]
Soldatul trebuie să se ferească de femeile care l-ar putea îmbolnăvii de boale lumești.
Urmările acestor boale pot fi foarte primejdioase, căci omul bolnav poate își poate pierde vederea, ajunge schilod, înebunește și chiar moare.

Păzirea și căutarea de răceală , râie, boale de ochi, de cap?[\/b]
Răceala, Soldatul trebuie să se păzească de răceală, ferindu-se să bea apă rece, când este înădușit; dacă nu poate răbda, să bea câte puțină iar nu multă, căci poate căpăta: junghiu, friguri, tuse. Să se ferească a sta într-o odae când este înădușit, cu ușile și ferestrele deschise.            
Râia vine din necurățenie.

Ce grijă are omul la scăldat, inotat, alergat, sărituri[\/b]?
La scăldat . Să nu se scalde îndată după masă. Să nu intre înădușit în apă rece. Inainte de a sări în apă să-și astupe urechile cu degetele, căci altfel poate poate căpăta boale de urechi.      
La alergat . e bine să țină o batistă în gură, iar gura s-o aibe deschisă, căci pe deoparte poate respira mai ușor, iar pe de alta nu înghite deodată prea mult aer, care să-i oprească răsuflarea.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:51

[size=12]Ce rău aduce abuzul băuturilor spirtoase  și care sunt urmările lor rele?[/[\/b]size]

[size=12]Soldatul trebuie să fie cumpătat la toate dar mai cu seamă la băuturile spirtoase cum sunt: rachiul, țuica, romul și altele. Aceste băuturi atacă cu încetul stomacul, mațele, rinichii, inima și creierul. De la o vreme omul care a băut prea mult nu mai are poftă de mâncare, începe a slăbii, splina i-se umflă, fața i se usucă și se îngălbenește, mâinile îi tremură, capul i-se îngreunează, și în cele din urmă înebunește sau moare. Copii născuți din oameni bețivi sunt tâmpiți, criminali și mor sau în case de nebuni, sau în pușcării.                                                            [/size]
[size=16]Cea mai bună băutură este apa curată[\/i][/size].
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:55

[size=14]Tragerea în țintă[\/b][/size]

Soldat arată cum ochești cu arma ?[\/b]
[size=14]Soldatul cuprinde arma cu mâna dreaptă de gâtul patului și cât mai înainte, așa ca degetul cel mare să vie de-a curmezișul cu vârful înainte și lângă degetul al III-lea, iar degetul arătător așezat întins lângă uluc așa să poată ajunge cu ușurință trăgaciul; celălalte degete cuprind deopotrivă strâns la gâtul pasului. Apoi ridică pușca cu amândouă mâinile și o așează pe umăr cu mâna dreaptă ferindu-se de a da înainte sau a ridica umărul drept; reazămă talpa patului în scobitura umărului, apleacă puțin capul înainte și-l apropie de patul puștei, fără  a apăsa și fără a încorda mușchi gâtului, ridicând și coltul drept la înălțimea umărului. După aceea ochește prin mijlocul crestăturei înălțătorului și vârful cătărei, marginea de jos a punctului ochit.   [/size]

Poziția trăgătorului.[\/b]
[size=12]Soldat ia poziția trăgătorului în picioare?
 Soldatul face o jumătate de întoarcere la dreapta și duce piciorul drept pe noua linie la 25 de cm spre dreapta; apoi cuprinde cu mâna dreaptă de gâtul patului iar cu cea stângă de sub înălțător , plecând arma înainte, astfel ca gura țevei să vie la înălțimea umărului drept, colțul patului în dreptul șoldului drept.

Soldat, ia poziția de trăgătorului în genunchi, pe unul și pe amândoi genunchii.?[\/b]
Soldatul face un pas înainte cu piciorul stâng, se lasă pe genunchiul drept sau pe amândoi genunchi și cuprinde arma ca mai sus. Când stă pe amândoi genunchi, ei trebuie să fie depărtați unul de altul pe cât se va putea, corpul drept sau puțin lăsat înapoi.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:57

[size=12]Soldat, până la ce distanță bate arma Md. 1893?[\/b]
                Arma Md.1893 poată să bată până la 2100 metri.

Soldat care este puterea de pătrundere a glonțului?[\/b]
Glonțul poate străbate o gămadă de pământ, care are mai puțin de 0,75 cm. grosime; copaci mai subțiri de 0,50 cm; ziduri de piatră mai subțiri de 0,35 cm; și cele de cărămidă care au mai puțin de 0,75 cm grosime.[/size]

[size=12]Regulamente de tragere[\/b].[/size]

[size=12]Soldat, ce reguli trebuie să păstrezi înotdeauna la tragere?[\/b]
Să așez înălțătorul drept la gradațiunea care corespunde distanței la care voiesc sa trag. În caz când înălțătorul nu are gradațiunea distanței, așez alunecătorul între două gradațiuni, care să corespundă acelei distanțe. Să-mi îndreptez tragerea potrivit cu timpul în care trag și felul țintei asupra căreia trag.

Soldat la ce depărtare se poate nimerii bine un singur om, un călăreț, un grup de mai mulți oameni?[\/b]
Se poate nimerii bine:
Un singur om: până la 200 metri dacă este adăpostit sau culcat. Până la 300 de metri, dacă este în picioare sau în genunchi.
Un călăreț izolat, până la 450 de metri.
Un grup de mai mulți oameni până la 600 de metri.

Unde trebuie să ochească soldatul când trage asupra unui infanterist, care înaintează sau se retrage; a unui infanterist care se mișcă în laturi în pas alergător; a unui călăreț; a unui călăreț care se mișcă în trap sau galop?[\/b]
Asupra unui infanterist care înaintează sau se retrage soldatul trebuie să ochească la cap sau la picioare, după cum el se tetrage sau înaintează; asupra unui infanterist care se mișcă în lături în pas alegător, trebuie să ochească la o jumătate  lat de mână în direcția mișcării, pentru fiecare 100 de metri depărtare. Astfel la 400 metri se va ochi la două lungimi de mână înaintea infanteristului. Asupra unui călăreț care se mișcă în lateral, în trap sau în galop, soldatul trebuie să ochească la o jumătate lungime de cal, de la pieptul calului înainte.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:58

[size=12]Soldat cum ochești când tragi pe vânt , pe ploaie, pe ninsoare, când soarele luminează din dreapta, din stânga din față sau din spate?[\/b]
Când trag pe vânt , ochesc mai sus , mai jos, mai la dreapta sau mai la stânga, după cum vântul bate din față, din spate, din dreapta au stânga.
Pe ploaie și pe ninsoare , distanțele părând mai scurte, ochiesc mai sus.
Când soarele luminează din dreapta ochesc mai la dreapta, când soarele luminează din față distanța pare mai lungă deci ochesc mai jos; când luminează din spate , distanța pare mai scurtă de aceea ochesc mai sus.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

AnteriorUrmătorul

Înapoi la Documentatie - regulamente, carti, reviste, articole, comunicari

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron