Cartea Soldatului de infanterie 1911

Documentation – regulations, books, magazines, articles

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:15

[size=12][size=14]Serviciul în campanie [/size]

[size=12][center]Marșul[/center][/size]


Ce îndatoriri are soldatul înainte de a pleca în marș, în timpul marșului de zi sau de noapte, și pe timpul opririlor?[\/b]
Înainte de plecare[\/i]. Să-și împacheteze bine efectele bine pe raniță pentru a nu-i cădea  pe drum, sau al roade în timpul marșului, având grijă de a nu uita ceva. Să-și spele picioarele, să-și taie unghiile și înainte de a-și pune ciorapii sau obielele, care trebuie așezate fără a face încrețituri, să se ungă pe picioare cu vaselină sau cu zeu. Să-și inspecteze încălțămintea, ca să nu fie ruptă și s-o ungă ca sa nu-l roadă. Să-și curețe arma și să-și inspecteze cartușierele. Să-și umple bidonul cu apă. E bine dacă are să amestece apă cu puțin vin, cafea sau ceai, pentru că-i taie setea.
În timpul marșului[\/i]. Să meargă liniștit, la locul său, Nu are voie să părăsească coloana decât cu aprobarea capului de pluton. Poate purta arma când pe un umăr când pe altul, însă nu o va lua niciodată la spinare, căci ar împiedica mersul colegilor săi. Prin sate nu trebuie să se oprească la fântâni, nici să intre prin case, cârciumi, în curțile oamenilor, prin livezi sau vii, nici să rupă fructe din pomi. În timpul căldurilor nu se deschee la gât, sau la haine.                        
Să nu cânte decât când i s-a dat voie și să nu glumească cu camarazii sau cu trecătorii, prin vorbe necuviincioase. Sa nu mănânce merindele din sac, sau hrana de rezervă decât după ordinele comandantului.
Noaptea ,[\/i] în afara îndatoririlor de mai sus , soldatul trebuie: să nu vorbească, să nu fumeze, să nu tropăiască, să nu șuiere, să nu rupă crengi, sa nu tușească, Să nu încarce arma și să tragă foc, decât atunci când i se dă ordin.
La opriri să-și îndrepte echipamentul. Să nu se culce pe pământ când este umed, sau pe timp friguros și nici să bea apă când este nădușit, căci poate lesne răcii.[/size]
urmare==>
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:16

[size=12]După ce se recunoaște locul comandametului Brigadei, al Divizieiei, al Corpului de armată, al Armatei, al Căpităniei armatei pe timpul marșurilor și al orpririlor?[\/b]
Locul comandantul brigadei se cunoaște ziua după un steag albastru, cu numărul brigadei. Al comandamentului Diviziei, ziua după un steag galben, noaptea după un felinar galben. Al comadantului Corpului de armată, ziua după un steag roșu, noaptea după un felinar roșu. Al Comandantului armatei, ziua după un steag cu doua culori: albastru și roșu, fâșiile așezate de sus în jos, albastru la lance; noaptea după un felinar albastru și roșu, dungile dea curmezișul, albastru deasupra. Al comandantului de căpetenie, ziua după steagul tricolor național, noaptea după trei felinare puse unul deasupra altuia, fiecare de culoare deosebită(culorile naționale).

Ce sunt cercetașii și ce îndatoriri au ei?[\/b]
Cercetașii sunt soldați trimiși înaintea vărfului de marș sau a trupelor pe câmpul de luptă spre a scotocii terenul și a descoperii pe inamic. Ei se aleg dintre oamenii isteți, curajoși, cu vedere bună, buni mergători, care știu să se miște în locuri necunoscute, care sunt ageri la minte și știu să scape din orice încurcătură sau primejdie.
Îndatoririle lor sunt:[\/i]
Să meargă fără zgomot, să se oprească când trebuie pentru a asculta, să recunoască locul unde se află și împrejur, pentru a putea raporta la timp, tot ce au descoperit sau le pare bănuitor. Să aibe arma încărcată și baioneta pusă în timpul nopții și când e ceață. Să cerceteze casele izolate, satele, pădurile, podurile, și orice ar întâlnii în calea lor să raporteze superiorului.

Cum cercetezi un pod, un drum prin pădure, o casă?.[\/b]
La un pod [\/i]cercetez picioarele să nu fie tăiate sau minate, apoi podeau și toate încheieturile ca nu cumva să fie stricate și inamicul să nu fi pus materiale explozibile, care să-l arunce în aer, când vom trece noi pe dânsul.
Apoi trec repede podul, observ terenul dinaintea lui și fac semn cu capela dacă este inamicul sau dacă se poate înainta fără grijă.
La un drum [\/i]prin pădure cercetez șanțurile mărginașe precum și pădurea pănă la cel puțin 100 de metri în dreapta și în stânga drumului, ca nu cumva inamicul să se fi ascuns acolo și să ne izbească pe neașteptate.
O casă [\/i]o cercetez astfel: Mă apropii de împrejmuirea casei și cercetez una sau două din laturile ei, cât pot vedea, apoi fac semn unui alt camarad să vie,  și pornind unul pe o parte și altul pe cealtă, căutăm a cerceta toată împrejurimea întorcându-ne amândoi la poartă. După aceia, las pe camaradul meu la poartă, iar eu pun baioneta la armă, intru în curte și cercetez casa și toate locurile ascunse în ea: hambare, șoproane, pivnițe, uitându-mă pe ferestre. Dacă în casă e vreun om, îl chem afară și-l silesc să-mi spună dacă nu cumva este inamicul ascuns acolo. Ca să mă înceredințez că într-adevăr nu e nimic, îl fac pe el să intre primul înaintea mea, și apoi scotocesc totul prin odăi și prin pod. După ce am cercetat amănunțit ies afară și fac semn cu capelul, că se poate înainta.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:18

[size=12]Ce face un cercetaș când dă peste un inamic sau este surprins de acesta?[\/b]Când dă peste un inamic, un cercetaș se culcă la pământ adăpostindu-se și observă mișcările lui făcând semn cu capela. Dacă inamicul înaintează, trage foc și așteaptă ajutoare. Când este surprins de inamic, trage foc repede, ca să dea de veste vârfului și se retrage luptând.

[center][size=14]Cantonamente și Bivuări[/size][/center]

Ce  înseamnă cantonament, biviuac sau tabără?[\/b]
Cantonamentul [\/i]înseamnă satul, târgul sau orașul pe care-l ocupă trupele, soldații fiind găzduiți la locuitori.
Bivuac[\/i] se numește locul unde trupele se odihnesc în aer liber, sub corturi sau sub adăposturi făcute în pripă.
Tabăra[\/i] este locul ales și pregătit mai dinainte pentru o ședere mai îndelungată unde trupele sunt instalate în corturi mari, în bordee sau barace.

Care sunt îndatoririle soldatului în cantonament, bivuac sau tabără?[\/b]
Să nu părăsească cantonamentul , bivuacul sau tabăra fără voie.
Să cunoască locul de adunare al companiei din care face parte.
Să aibe efectele pregătite și așezate astfel ca atunci când când s-ar  suna alarma sau s-ar da ordin de plecare. Să se poată  echipa și pleca cât mai repede la locul de adunare.
Să nu ia apă decât din locuri ordonate.
Să păstereze tot timpul liniștea și curățenia.
Să se culce la semnalul sau ordinul de stingere.
Să nu stee prin cârciumi.

Care sunt drepturile și îndatoririle ostașilor în cantonament față de gazdă?[\/b]În cantonament soldatul are drept la adăpost, luminat și încălzit; el nu trebuie să ceară nimic mai mult de la gazdă și nici să o dea afară din camera și din patul unde se culcă în mod obișnuit.
Dacă i se dă mâncare de bună voie, de către gazdă, el o poate primii trebuind să-i multumească acesteia.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:21

[size=12]Ce se numește pichet, loc de adunare?[\/b]
Pichet[\/i] se numește o trupă gata de a ieși sub arme la cel mai dintâi ordin sau semnal, fie pentru a face față unui atac neașteptat al vrăjmașului, fie pentru a da repede gărzi, patrule.
Oamenii din pichet sunt întotdeauna îmbrăcați și echipați și fac serviciu 24 de ore.
Loc de adunare [\/i]este locul hotărât de comandantul companiei unde se adună oamenii companiei în caz de alarmă sau după ordin.

Ce faci cu efectele și cum le așezi înainte de a te culca în cantonament, bivuac sau tabără?[\/b]
Le usuc, dacă sunt ude, și le curăț; împachetez pe cele din raniță iar pe celelalte le așez în ordine aproape de locul unde mă culc ca să le pot nimerii și pe întuneric în caz de alarmă.

Ce faci când sună alarma?[\/b]
Mă îmbrac și mă echipez repede, apoi alerg în fuga mare la locul de adunare al Companiei.

Care sunt semnele după care se cunoaște ziua și noaptea locul unde staționează capii direcți până la cel de regiment, precum și comandantul de brigadă , divizie, corp de armată?[\/b]
Până ca capul brigadei se cunoaște după tablele scrise și atârnate la uși sau la porțile locuințelor lor sau după scrisul cu cridă pe uși și porți.
Comandantul de regiment, pe lângă tablă se mai cunoaște după garda drapelului.
Noaptea tablele sau însemnările cu cridă sunt luminate cu felinare.

De ce se pun santinele îndoite și care sunt îndatoririle lor?[\/b]
Se pun santinele îndoite pentru că patru ochi văd mai bine decât doi; pentru că rămâne întotdeauna  unul la post când celălalt se duce să raporteze; pentru că fiind doi se vor priveghea, mai bine păzindu-se unul pe altul.
Îndatoririle lor sunt:
Să vadă împreună terenul dinaintea lor și să se țină destul de aproape ca șă-și poată spune ce au văzut și auzit fără a ridica glasul.
Ziua santinelele îndoite lasă să intre și să iasă ofițerii, patrulele și bicicliștii, care parțin armatei naționale.
Noaptea iau armele în poziție de încărcare îndată ce simt că se apropie cineva și unul din ei strigă: „ Cine e ? Stai [\/i]!”.
Dacă după ce a strigat de trei ori, cel care înaintează nu se oprește, trage foc; dacă se oprește și răspunde: „Român, rond sau patrulă[\/i]”, atunci strigă „ Dă secretul[\/i]”, sau cere să-i facă semnul hotărât, pe care primindu-l santinela, e datoare să dea și ea răspunsul cuvenit sau să facă semnul hotărât.
Santinela trebuie să stea în picioare, în  genunchi sau culcat, după împrejurări, să nu cânte să nu fluiere, să nu fumeze, să nu mănânce, să nu bea , să nu facă foc, să nu lase ranița jos și să nu părăsească postul  decât dacă a primit anume ordin.
Santinelele nu dau onoruri, ci-și continuă supravegherea, oricare ar fi superiorul care se apropie; dacă sunt întrebate răspund, însă stau cu fața și cu ochi spre vrăjmaș.
Santinelele spun patrulelor tot ce știu despre vrăjmaș.
Santinelele trebuie să aibe întotdeauna arma încărcată și piedica de  siguranță dată la dreapta; ele nu stau cu arma la umăr ci o țin la picior, sub braț sau pe genunchi; nu pun baioneta ziua și noaptea pe timpul luminos, căci lucește și se vede din depărtare.
Santinelele mai sunt datoare să știe: numărul ce poartă, din ce post mic și gardă mare fac parte,  numele capului postului mic, bucata de teren ce au de observat, și drumul pe care se vor retrage în caz de primejdie, în ce direcție se află vrăjmașul, unde se găsesc santinelele vecine.

Ce face santinela îndată când vede  un spion?[\/b]Trage foc asuprta lui, fiind că spionul este un prieten al vrăjmașului îmbrăcat civil sau militărește, care încearcă să treacă prin linia santinelelor, pentru a vedea ce facem noi, ca în urmă să-i spună totul și să ne atace pe neașteptate.

De ce se schimbă pe rând numai câte un soldat din santinela îndoită?[\/b]
Pentru ca în fiecare schimb să fie un soldat, care să cunoască cele întâmplate până atunci și să-l înștiințeze de acestea pe noul venit.

Ce este o patrulă?[\/b]
O patrulă este un gup de cel puțin doi oameni și un cap, care sunt trimiși, sau înaintea liniei de santinele, spre a cerceta terenul și a culege știri despre inamic; sau în interiorul liniei santinelelor spre a le inspecta dacă-și fac datoria, numindu-se patrulă de rond; sau pentru a face legătura între diferitele  trupe care sunt date în avantpoturi , numindu-se atunci patrulă de legătură.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:24

Unde se  trimite patrula care trece dincolo de linia santinelelor?[\/b]
Ea se trimte înaintea liniei santinelelor, la depărtare de cel mult un kilometru, daca trebuie să se ducă mai departe, i se dă și un călareț sau un biciclist.

Ce îndatoriri au patrulele ?[\/b]
Îndatoririle patrulelor sunt:
Să aibe întotdeauna arma încărcată și baioneta pusă noaptea când nu e lună și ziua când e nor sau ceață.
Să știe unde se află în orice clipă atât ziua cât și noaptea.
Să culeagă știri despre inamic și să recunoască terenul, pentru a da lămuriri asupra lui la întoarcere și să poată servii la nevoie drept călăuză trupelor amice.
Să cunoască secretul sau semnele de recunoaștere.

Ce sunt posturile de trecere ?[\/b]
Sunt niște grupuri compuse dintr-un  subofițer și 6 soldați , așezați pe drumurile mari, unde trebuie trimiși de către santinelele îndoite parlamentarii, dezertorii, prizonierii și toate persoanele străine armatei, care cer să trecă prin linia santinelelor.
Care este semnul  neutralității de război? ( Convenția de la Geneva)[\/b]
Este o cruce roșie, cusută pe pânză albă, care se poartă pe brațul stâng de brancardieri, sanitari și medici .
La ambulanțe și spitale, ziua această cruce se vede pe un steag alb, iar noaptea pe geamul unui felinar.

Ce înseamnă acest semn pentru ostașul care trage cu pușca?[\/b]Înseamnă că ostașul nu trebuie  să tragă foc asupra oamenilor sau locurilor, unde vede acest semn.

mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:26

[size=12][size=14]Improspătarea munițiilor[/size]

Câte cartușe are soldatul asupra lui?[\/b]
160 de cartușe.

Unde le poartă?[\/b]
Poartă 80 în cele două cartușiere, iar restul de 80 în raniță.

Ce măsuri ia soldatul înainte de a intra în luptă?[\/b]
Înainte de a intra în luptă , soldatul scoate cartușele din raniță și le pune în sacul de merinde și în buzunare. De asemenea mai primește câte una sau mai multe cutii cu cartușe de la chesonul companiei.

Ce face soldatul când vede că a isprăvit cartușele?[\/b]
Spune capului grupei și acesta ia măsuri pentru a i se aduce cartușe de la chesonul companiei. Dacă cei de lângă el sunt morți, sau răniți le ia cartușele.

Unde stă chesonul companiei?[\/b]
În apropierea rezervei batalionului și pe cât se poate adăpostit.

Ce îndatoriri are soldatul trimis cu cartușe pe linia de foc?[\/b]
Să străbată în cel mai scurt timp distanța până la linia de foc. Ajuns acolo să se culce la pământ și să împartă îndată cartușele camarazilor care au nevoie.
Trăgătorul n-are voie să părăsească linia de luptă. El trebuie să aștepte să i se aducă cartușele de către camaraziii, care viu să întărească lanțul.

[size=14]Hrana trupelor în război.[/size]

Ce merinde poartă soldatul în sac și unde la capătă?[\/b]
În  sac soldatul poartă pâinea și hrana rece, dacă i se dă, precum și două rații de hrană de rezervă, pe care le primește de la companie.

Ce însemnă rație de bază?[\/b]
Înseamnă hrana ce i se dă unui om ca s-o mănânce într-o zi.

Ce înseamnă o rație de hrană de rezevă?[\/b]
Cum se poartă de om și când trebuie mâncată?
Rația de hrană de rezervă este aceea  pe care soldatul nu trebuie s-o mănânce decât cu îngăduirea comandantului companiei. Această hrană se poartă de soldat în sacul de merinde.[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:30

[size=12][size=14]Semnalizarea.[/size]

Care sunt aparatele de semnalizare?[\/b]
Aparatele de semnalizare sunt: Stegulețele și felinarele cu obloane mișcătoare.

Care sunt semnele pe care trebuie să le cunoască un soldat?[\/b]
Acestea sunt: Pentru ascultați și drepți; pentru marș sau stai; descoperirea inamicului; în trăgători; în genunchi sau culcați; la dreapta, la stânga, retragerea sau alarma.

Soldat arată cu brațul semnele pentru „ascultați[\/i]” sau „drepți”[\/i] ?[\/b]
Soldatul ridică brațul drept în sus.

Soldat arată cu brațul semnul pentru „ marș” [\/i]au „stăi[\/i]”?[\/b]
Soldatul ridică brațul drept în sus și-l lasă cu uițeală în jos.

Soldat arată cu brațul semnul pentru „pas alergător[\/i]”?[\/b]
Soldatul ridică brațul drept și-l coboară cu iuțeală în jos, repetat de mai multe ori.

Soldat arată semnul pentru „descoperirea  inamicului[\/i]”?[\/b]
Soldatul flutură capela deasupra capului.

Soldat arată cu brațele semnul pentru „în trăgători[\/i]”?[\/b]
Soldatul întinde amândouă brațele în laturi.

Soldat arată cu brațul semnul pentru „ în genunchi  [\/i]sau „culcați[\/i]”?[\/b]
Soldatul face semn cu mâna și ia el însuși pozițiunea.

Soldat arată cu brațul semnul pentru  „adunare”.[/[\/i]b]
Soldatul ridică brațul drept în sus, făcând câteva cercuri deasupra capului.

Soldat arată cu stegulețele semnul pentru „atențiune[\/i]”[\/b]
Soldatul ridică amândouă stegulețelele în sus deasupra capului și le împreuna cap la cap, ținându-le cât numără cinci tacturi(?).

Soldat arată cu stegulețul semnul pentru „stai[\/i]”. [\/b]
Soldatul ridică stegulețul drept în sus deasupra capului , ținându-l până se oprește trupa.

Soldat arată cu stegulețul semnul pentru „înaintare[\/i]”.[\/b]
Soldatul ridică stegulețul deasupa capului și-l mișcă la dreapta și la stânga.

Soldat arată cu stegulețul semnul pentru  „la dreapta[\/i]”.[\/b]
Soldatul se asează cu fața înainte și întinde stegulețul spre dreapta, facând mai multe mișcări în afara și spre corp.

Soldat arată cu stegulețul semnul pentru „la stânga[\/i]”.[\/b]
Soldatul se asează cu fața înainte și întinde spre stânga stegulețul, facând mai multe mișcări în afara și spre corp.

Soldat arată cu stegulețul semnul pentru „retragerea”.[/[\/i]b]
Soldatul lasă stegulețul în jos, mișcându-l la dreapta și la stânga de mai multe ori.

Soldat arată cu stegulețele semnul pentru „alarmă[\/i]”.[\/b]
Soldatul ridică amândouă stegulețele în sus deasupra capului și le mișca la dreapta și la stânga, de mai multe ori.

[size=14]
Ce este semnul de identificare?[\/b]
Este o cruciuliță de aluminiu pe care este scris compania, regimentul și un număr de serie. El se poartă legat la gâtul soldatului cu un fir și este trebuincios pentru a se putea afla numele soldatului care a căzut în luptă.[/size][/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:32

[size=12]Soldat măsoară cu lopata?[\/b]
Soldatul măsoară ce i se ordonă, cu lopata, știind că lungimea lopeții este de 52 de cm , adică ,că un metru se măsoară cu două lungimi de lopată.

[size=14]Facerea adăposturilor[/size]

Cum sapi sub foc inamic un adăpost?[\/b]
Dacă am raniță sau un sac cu pământ îl pun înaintea mea ca să-mi feresc capul apoi sap repede o groapă adâncă de 15 cm și largă de 80 cm, iar pământul scos îl arunc în față, făcând cu el un adăpost peste care pun ranița sau sacul, mă ascund după acest adăpost și așezând  arma în dreapta lui trag foc. Pe când lucrez tovarășul meu de luptă trage foc, iar după ce am terminat îi împrumut lui lopata ca să-și facă adăpost și pe când el lucrează eu trag. Dacă nu am nici raniță nici sac de pământ îndată ce am ajuns pe poziție, mă culc repede la pământ și cu cea mai mare iuțeală sap o groapă ca cea de mai sus, iar pământul cu care am făcut adăpostul îl acopăr cu buruieni ca să nu mă vadă din depărtare.

Soldat fă-ți un adăpost din zăpadă sau din nisip.[\/b]
Soldații adună zăpada sau nisipul și fac un adăpost (parapet au movilă), care să aibe cel puțin grosimea de 1 m,   0,50 m pentru zăpadă și   0.75 m pentru nisip.


Soldat cum se trece pe un pod de vase prin apă sau pe gheață. Când te găsești cu grupul?[\/b]Soldatul trece pe un pod de vase, cu pasul necadențat, fiecare în voia lui, fără a strica rândurile grupului.
Prin apă trece fără a se uita în jos ținându-se de mâna cu camaradul și ridicând arma și cartușierele în sus dacă apa ar ajunge până la brâu.
Pe gheață grupul trece cu rândurile și șirurile rărite, mergând fără tropăitură ci mai mult alunecând, și fără a se opri după ieșirea de pe gheață.   [/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:34

[size=12][size=14][center]Livretul[/[/center]size]
[size=14]Teorie:
Întâiele învățături din livret[\/b].[/size][\/b]

Soldat ce este livretul și de câte feluri sunt livretele?[\/b]
Livretul este o cărticică în care se fac diferite însemnări, ce privesc pe soldat.
Livretele sunt de două feluri: livret de serviciu militar și livret de concediat.

Când se dă și până când se păstrează de soldat?[\/b]
Livretul de serviciu militar se dă soldatului la încorporare și rămâne propietatea lui, iar livretul de concediat i se dă la trecerea în completare și-l păstrează până la vârsta de 42 de ani împliniți.

Din ce contingent ești?[\/b]
Sunt din contingentul .....(soldatul spune anul următor celui în care a tras la sorț)

Ce matricol ai?[\/b]
Am matricolul.....(soldatul spune numărul la care este înscris în registrul corpului)

Ce serie ai pe îmbrăcăminte și ce serie are arma ce ți s-a dat?[\/b]
Regulametul de ad-ție la pag.317 prevede că soldatul nu este obligat a ține minte pe dinafară seria de pe efectele de îmbrăcăminte, totuși dacă va fi întrebat, va căuta în livretul de serviciu, va vedea ce serii are și va răspunde.

Ce stare civilă ai.....?[\/b]Sunt soldatul .....din contingentul......
Sunt de meserie ........ născut la anul.....luna.....ziua.... în comuna......plasa...... județul....  fiul lui.....și al....(care trăiesc sau sunt morți), care locuiesc în comuna..... plasa.....județul....
Sunt căsătorit(sau nu cu .... din comuna....plasa....județul......la anul....luna...ziua......după autorizația.... No...și am locuit în urmă ....în comuna....plasa....județul.... [/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

Re: Cartea Soldatului de infanterie 1911

Mesajde mirel » Joi, 25 Dec 2008 22:37

[size=14]Ce înseamnă jurământul[\/b]?[/size]

[size=18]Jurământul este o legătură sfântă, pe care soldatul o face la venirea sa în corp, în fața preotului, a capilor și a camarazilor săi, cu mâna pe drapel și luând ca martor pe Dumnezeu, că-și va apăra Țara și pe Rege până la cea din urmă picătură de sânge[\/i].[/size]

Spune-l?[\/b]

„[size=18]În numele lui Dumnezeu A-tot Puternicul, eu..... jur credință Regelui Carol I, supunere legilor și îndatoririlor militare, în toate împrejurările în timp de pace ca și în războiu, așa să-mi ajute Dumnezeu”[\/i].[/size]
mirel
 
Mesaje: 355
Membru din: Joi, 25 Dec 2008 21:37

AnteriorUrmătorul

Înapoi la Documentatie - regulamente, carti, reviste, articole, comunicari

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron