Regulament 1876

Documentation – regulations, books, magazines, articles

Regulament 1876

Mesajde stoica » Dum, 08 Feb 2009 11:06

Prezentam Regulamentul Esercitiilor si Manevrelor de Infanterie / Scoala de Soldat - 1876

Regulament asupra Esercitiilor si Manevrelor de Infanterie – 1876

§29.

Diferite pozitii ale sldatului cu arma

Esercitiul pregatitor cu arma consta intru a inveta bine pe soldat in singurit sa tina arma in positiile ce urmeaza:

a). Pozitia cu arma la picior

 Mana drepta in jos, teva intre degetul cel mare si cele trei lipite si asedate pe curea, degetul cel mic intre teva si pat, gura tevei lipita de incheetura umerului drept varga inainte, coltul patului in dreptul si alaturarea cu verful piciorului drept.
 Mana stanga ca la positia soldatului fara arma.


b). Pozitia cu arma la umer

Arma in mana drepta, certical cu teva in incheetura umerului, varga inainte. Mana drepta coprinde platina, garda intre degetul cel mare si cel aratator, celelalte degete sub cocos; latul patului dialungul armului cel stang cadend in voe dupa cum s’a prescris pentru positia soldatului fara arma.


c). Pozitia cu arma pe umerul drept

Arma pe umerul drept, teva in  afara, cocosul d’asupra umerului, coltul patului in dreptul mijlocului corpului, mana drepta pe latul patului ast-fel ca coltul se fie intre al duoilea si al treilea deget, cele doue din urma sub pat, cuprindend talpa; cotul in jos si lipit de corp; mana stanga, ca la positia soldatului fara arma.


d). Positia cu arma in prezentare

Arma verticala, varga inainte, in dreptul titei drepte si atingand partea drepta a cartusierei, mana stanga o tine dintre inaltator si bratara de jos, ast-fel ca degetul cel mare sa fie d’alungul tevei intre dansa si pat, verful degetului la doua degete sub bratara de jos; ante-bratul stang lipit fara sila de corp si atingend partea de d’asupra a cartusierii; pumnul la inaltimea cotului. Mana drepta coprinde arma de desubt si alaturi de garda, cele patru degete intinse si imtreunate.

e). Positia cu arma la mana

   
In acesta positie soldatul sta in semi-intorcere la drepta, avend piciorul drept la treizero centimetre inapoi si la 16 centimetre spre derepta de calcaiul stang astfel ca piciorul stang sa vie perpendicular pe linia frontului, era del drept paralel cu acestaa linie. Arma de tine cu amenduoe manele; cu cea stanga o coprinde la de-o-potriva distanta intre inaltator si bratara de jos, cu cea drepta de manunchiul patului. Arma este aplecata inainte cu teva in sus, verful baionetei in dreptul ochiului stang, cotul stang lipit de corp si mana drepta rezemata pe sold.

Observatii
La marsuri de calatorie sau la pasul de voe pe distante mari, omenii vor putea lua arma pe umerul steng, purtand-o in felul urmator: arma la umerul steng, teva in sus, talpa patului cuprinsa cu mana stanga, degetul cel mare d’asupra calcaiului; bratul stang facend un unghi drept cu ante-bratul, cotul lipit de corp.
In tiraliori sau cand nu se pote merge cu arma pe umer, omenii o pot purta in cumpanire luand-o in mana drepta de sub bratara de jos, teva aplecata inainte la o palma, de umerul drept, bratul intins si lipit de picior.
In cazurile prevadute in serviciul de garnizoana, arma va fi purtata sub bratul stang in modul urmator:arma sub bratul stang, varga d’asupra, mana stanga cuprindend cutia gura tevei la o palma de pament.        

§ 30.

Ducerea armei de la picior la umer, pe umerul drept si de la umer pe umerul drept

a) de la picior la umer

Comanda: la u-MER (doue miscari)

1-a miscare

Ridica arma cu mana drepta vertical in sus, la inaltimea taliei in dreptul umerului, la un lat de mana de corp, o apuca in acel moment cu mana stanga d’asupra celei drepte si deschide indata mana drepta ca sa coprinda cu dansa guarda si platina, punend arma in positia la umer.

2-a miscare

Trage repede mana stanga la locul ei.

b) de la picior pe umerul drept

Comanda: Arma pe umerul – DREPT (doue miscari)

1-a miscare

Ridica arma cu mana drepta vertical in sus, la inaltimea ochilor, in dreptul umerului drept, la un lat de mana de umer, varga inainte, cotul in jos si lipit de arma; o coprinde cu mana stanga d’intre bratara de jos si inaltator, pune mana drepta pe latul patului, precum s-a aratat.

2-a miscare

Lasa arma din mana stanga si in acelasi timp o ridica cu cea drepta in positia pe umerul drept, tragand repede mana stanga la locul ei.

c) de la umer pe umerul drept

Comanda: Arma pe umerul – DREPT (doue miscari)

1-a miscare

Ridica arma cu mana drepta vertical in sus, d’asupra taliei, in dreptul umerului drept, la un lat de mana de umer, varga inainte; o coprinde cu mana stanga d’intre bratara de jos si inaltator, pune mana drepta pe latul patului.

2-a miscare

Precum s’a aratat mai sus

§ 31.

Ducerea armei de la mana la picior; de pe umerul drept la picior si la umer

a) de la umer la picior

Comanda: La PI-CIOR (doua miscari)

1-a miscare

Coprinde repede arma cu mana stanga fara a bate, din dreptul umerului, departand-o putin de incheetura cu mana dreapta; lasa arma din acesta mana, o da in jos cu cea stenga, o reapuca cu mana dreapta de sub bratara de jos, degetul cel mic intre pat si teva; patul de un lat de mana aprope de pament, cotul patului intr’ua linie cu verful piciorului drept.

2-a miscare

Pune arma cu mana drepta in positia la picior si trage repede mana stanga la locul ei.

urmeaza[\/i]   
stoica
 
Mesaje: 514
Membru din: Joi, 18 Dec 2008 05:15

Re: Regulament 1876

Mesajde stoica » Dum, 08 Feb 2009 11:09

Continuare 2:[\/i] Regulament asupra Esercitiilor si Manevrelor de Infanterie – 1876

b) de pe umerul drept la picior

Comanda: la pi-CIOR (trei miscari)

1-a miscare

Trage arma vertical, intundend bratul in tota lungimea lui, varga inainte; o apuca in acelas timp cu mana stanga d’intre brtara de jos si inaltator.

2-a miscare

lasa patul din mana drepta, cobora arma cu mana stanga, d’alungul si aproape de corp, o reapuca cu cea drepta de sub bratara de jos si cu cea stanga d’asupra celei drepte.

3-a miscare

ca a 2-a miscare de la umer la picior.    

c) de pe umerul drept la umer

Comanda: la u-MER (trei miscari)

1-a miscare

lasa patul din mana drepta, cu care coprinde pe data garda si platina si iea positia la umer, facend sa alunece mana stanga la inaltimea umerului, degetele intinse si impreunate.

2-a miscare

Tragere repede mana stanga la locul ei.  


§ 32.

Ducerea armei de la umer si de la picior la presentare

a) de la umer la presentare

Comanda: Presentati – ARM (doue miscari)

1-a miscare

Duce arma cu mana drepta vertical in dreptul tatei drepte, alaturand-o de parte drepta a cartusierei, varga inainte; o apuca in acelasi timp cu cea stanga, cum s’a prescris la positia presentarei

2-a miscare

Coprinde cu mana drepta de desubt si alaturea de guarda, cele patru degete intinse si impreunate

b) de la picior la presentare

Comanda: Presentati – ARM (doue miscari)

1-a miscare

Radica arma cu mana drepta vertical in sus pene in dreptul tatei drepte, o apuca cu mana stanga dedesuptul celei drepte, dupe cum s’a esplicat mai sus

2-a miscare

Lasa mana drepta in jos spre a coprinde de sub guarda§33.
Ducerea armei de la presentare la umer si la picior

a) de la presentare la umer.
Comanda: la u-MER (doue miscari).

1-a miscare

Intorce mana drepta ca sa coprinda guarda si platina; trage cu dansa arma vertical catre umerul drept in incheetura facend sa alunece mana stanga la inaltimea umerului, degetele intinse si impreunate.

2-a miscare

Trage repede mana stanga la locul ei.

b) de la presentare la picior.
Comanda: la pi-CIOR (doue miscari).

1-a miscare

Apuca cu mana drepta arma d’asupra manei stangi, o lasa cu mana drepta in jos apucand’o cu cea stanga d’asupra celei ca in anteia micare de la umer la picior.

2-a miscare

Ca de la umer la picior.

§34.
Ducerea armei de la picior si de la umerul drept la mana

a) de la picior la mana.
Comanda: la ma-NA (doue miscari).

1-a miscare

Radica arma cu mana drepta vertical la inaltimea umerului, o apuca cu cea stanga dintre bratara de jos si inaltator, coprinde cu mana drepta de manunchiul patului, era corpul escuta semi-intorcerea prescrisa in positia cu arma la mana.

2-a miscare

Apleca arma cu amendoue manele, in positia la mana .

b) de pe umerul drept la mana.

Comanda: la ma-NA (doue miscari).

1-a miscare

Ca 1-a miscare de pe umerul drept la umer, cu deosebire ca face in acelasi timp semi-intorcerea si apuca arma cu mana drepta de manunchiul patului, la inaltimea soldului dret.

2-a miscare

Apleca aram cu amendoue manele in positia la mana.

§35.
Ducerea armei de la mana la picior si pe umerul drept

a) de la mana la picior.

Comanda: la pi-CIOR (doue miscari).

1-a miscare

Apuca arma cu mana drepa de d’asupra bratarei de jos, o trage in dreptul soldului drept, de intorce la front asedand teva in incheetura umerului si apucand cu mana stanga de d’asupra celei drepte ast-fel ca sa se gasesca ca la 1-a miscare de la umer la picior.

2-a miscare

Ca a 2-a miscare de la umer la picior.

§39.
Inspectia armei

(ua miscare)

Soldatii fiind cu armele la picior, la umer sau pe umerul drept; cand instructorul vine in dreptul omului, acesta trece arma in mana stanga, cu care o apuca de d’asupra inaltatorului, avend degetul cel mic rezemat de inaltator, si o presinta cu teva ‘nainte, mana drepta la locul ei. Dupa inspectie soldatul o iea la picior.

§40.
Facerea piramidelor

Omenii fiind asezati pe doue randuri, pentru a face piramide instructorul comanda:

Faceti-PIRAMIDELE.

Omul din anteiul rand al fie-carui sir cu sot, da arma inaintea sa, o apuca cu mana stanga de mai sus de bratara de sus si o pune cu patul indarat si aprope de piciorul drept al omului ce este la stanga sa, cu teva intorsa in afara; omul din anteiul rand al fie-carui sir fara sot, trece arma sa omului din sirul sot ce este la stanga sa, care apuca cu mana drepta d’asupra bratarii de sus, pune patul cu 82 centimetre inaintea anteiului rand in dreptul umerului drept al seu inclinand catre sine verful tevei si incruciseaza baioneta acestor doue arme. Omul din al duoilea rand al fie-carui sir cu sot aplecandu-si arma inainte, intro0duce baioneta intre acelea ale celor-l-alte doue arme; omul din anteiul rand o apuca cu mana drepta de d’asupra bratarii de jos, o trece inaintea randului ridicand piramida cu mana stanga si pune patul ei intre piciorele omului care sta in drepta sa.
Piramida foramta, omul din al duoilea rand al sirului fara sot trece arma sa in mana stanga cu teva inainte, o inclina si o redema de piramida.
Pentru a desface piramidele, instructorul comanda:

urmeaza[\/i]
stoica
 
Mesaje: 514
Membru din: Joi, 18 Dec 2008 05:15

Re: Regulament 1876

Mesajde stoica » Dum, 08 Feb 2009 11:11

Continuare 3[\/i]: Regulament asupra Esercitiilor si Manevrelor de Infanterie – 1876  

Desfaceti-PIRAMIDELE.

Dupa acesta comanda, soldatul din al duoilea rand al fie-carui sir fara sot, isi iea aram din piramida, acela din anteiul rand al sirului cu sot apuca aram sa cu mana stanga si pe aceia a omului din anteiul rand al sirului fara sot, cu mana drepta; omul din al duoilea rand al sirului cu sot, apuca arma cu mana drepta de sub bratara de sus, acesti duoi omeni radica piramida spre a o desface; omul din anteiul rand al sirului fara sot isi reia arma din mana vecinului deu din stenga si cate ‘si patru omeni reiau positia soldatului cu arma la picior.    
           
§41.
Incaracarea armelor si focurile

Pentru ca focul sa atinga unicul lor scop, nimicirea inamicului, este de mare trebuita sa dam acestei parti a instructii cea mai ingrijita atentiune. Grabirea la incarcare si tragere este vatematoare efectului; trebue dera inlaturata.
La instructie, trebue sa se arate recrutului fie-care miscare pentru incarcare si tragere, in parte, explicandu-i lamurit si tote mijlocele de care trebue a se servi. Intrebuintam pentru acest scop impartirea incarcarei in mai multe tipuri si miscari.

§42.
Incarcarea cu timpuri

Din positia cu arma pe umerul drept si la picior.

a) de pa umerul drept.

Soldatii avend arma pe umerul drept si instructorul vroind sa faca incarcarea, comanda:

incarcarea in cinci timpuri

1. timp: incarcati-ARM’ (doa miscari).

1-a miscare

Se esecuta intocmai ca anteia miscare a ducerii armei de pe umerul drept la mana.

2-a miscare

Apleca arma cu amenduoe manele ast-fel ca patul sa vie d’asupra soldului drept, gura tevei la inaltimea umerului drept, mana drepta coprindend manunchiul patului, ante-bratul drept d’asupra patului, mana stanga intre bratara de jos si inlatator avend degetul cel mare d’alungul lemnului, era verful celor-l-alte degete netrecend decat putin de marginea lemnului spre a nu atinge teva, bratul stang lipit de corp.

2. timp: intinde coco-SU (duoe miscari).

1-a miscare

Apleca capul spre camera, pune incheetura degetului celui mare pe cresta cocosului, cele-l-alte patru degete impreunate inapoia guardei coprindend puntea; cotul drept usor ridicat.

2-a miscare

Trage cu degetul cel mare de cresta, sprijinindu-se in cele-l-alte degete; intinde cocosul fara smucela, facend sa sune deslusit dele duoe piedici.

3. timp: deschide came-RA (duoe miscari).

1-a miscare  

Duce mana drepta la guarda, pune degetul cel mare d’asupra, inaintea tragaciului, cele-alte degete de desubt, unghiile intorse spre corp, apasa cu mana drepta in jos pe guarda si o deschide.

2-a miscare  
 
Duce palma manei drepte cu degetele intinse si impreunate sub guarda; degetul cel mare intins in lungul degetului aretator

4. timp: inchide came-RA ( ua miscare)

inchide camera, apsand cu mana drepta pe guarda si oprind miscarea armei, cu ante-bratul drept; coprinde apoi arma de manunchiul patului, ridicand capul in positie drepta.

b) de la picior.

Soldatii avend armele la picior si instructorul voind sa faca incarcarea, comanda:

incarcarea in cinci timpuri.

1. timp: incarcati-ARM’ (doue miscari).

1-a miscare

Se esecuta ca 1-a miscare de la picior la mana.

2-a miscare

Apleca arma precum s’a prescris la a 2-a miscare 1-iul timp pentru incarcarea de pe umerul drept.
Al duoilea, al treilea, al patrulea si al cincelea timp se escuta intocmai ca la incarcarea de pe umerul drept.


§43.
Ducerea armei de la incarcare pe umerul drept si la picior

Se esecuta intocmai precum s’a prescris pentru ducerea armei de la mana la aceste positii si dupe aceleasi comendi, observand ca dupe comanda umerul sau pi, soldatul tinteste ochii la cocos, pe care’l apuca de cresta cu degetul cel mare, degetul aratator pe tragaciu, cele-alte trei degete sub guarda; apasa cu degetul aratator pe tragaciu, conduce cocosul in piedica de siguranta, sustiindu’l cu degetul cel mare si apuca cu mana drepta de manunchiul patului.

§44.
Incarcarea de voe

Comanda: incarcarea de voe.

Incarcati-ARM’
Incarcarea armei de voe se esecuta ca si incarcarea cu timpuri, insa fara a se mai opri asupra veri-unui timp. Ea se pote esecuta, omenii avend armele pe umerul drept sau la picior.

§45.
Positiile impuscatorului

a) in piciore

armele fiind incarcate si soldatii avendu-le pe umerul drept sau la picior, se da comanda:

Ploton Ga-TITI (trei miscari).

Cele d’anteiu doue miscari se esecuta ca la luarea armei pentru incarcare, de la aceste positii ale armei.

3-a miscare

Degetul cel mare al manei drepte se pune pe cresta cocosului, cele-alte inapoia guardei; cotul drept usor radicat; intinde cocosul tragend cu degetul cel mare de cresta, sprijinindu-se de cele-alte degete si apuca cu mana drepta de manunchiul patului.
Daca in loc de a face foc trebue sa iea arma pe umerul drept sau la picior, miscarea se esecuta intocmai precum s’a prescris pentru ducerea armei de la incarcare in aceste positii si dupe aceleasi comendi.

urmeaza[\/i]
stoica
 
Mesaje: 514
Membru din: Joi, 18 Dec 2008 05:15

Re: Regulament 1876

Mesajde stoica » Dum, 08 Feb 2009 11:12

Continuare 4[\/i]: Regulament asupra Esercitiilor si Manevrelor de Infanterie – 1876  

b) in genunchi

Armele fiind incarcate si soldatii avandu-le la umer, sau pe umerul drept, mai anteiu le iau la picior si apoi se comanda:
In genunchi ploton ga-TITI (trei miscari).

1-a miscare

Face ua semi-intorcere la drepta pe calcaiul stang, da piciorul drept la 30 centimetre inapoi si la 16 sau 20 centimtre la stanga de calcaiul stang (dupa talia omului), apuca in acelasi timp teca baionetei; capul drept, arma nemiscanu-se din loc.

2-a miscare

Pune genunchiul drept pe pament paralel linieifrontului si se aseda pe calcaiul drept,  pune teca baionetei cu verful inainte, apuca cu mana stanga dintre bratara de jos si inaltator si cu mana drepta de manunchiu.

3-a miscare

Apleca arma cu amendoue manele, ante-bratul stang rezemat pe armul stang, patul atingend armul drept si apoi esecuta cele aratate la miscarea a treia de la positia impuscatorului in piciore.
Daca in loc de a face foc trebue sa se iea arma pe umerul drept sau la picior, se va da comendile urmetore:

Arma pe umerul-DREPT
La pi-CIOR.

Dupe una dintre aceste comendi, esecuta cele aratate pentru positia impuscatorului in piciore dupe comanda sau pi si apoi pune arma cu patul pe pament in positia in care a fost, gura tevei in sus, apucand’o cu mana drepta d’asupra bratarei de jos, ante-bratul stand sprijinit pe armul stang, mana stanga coprindend arma; dupa comanda drept sau cior se ridica in sus, se intorce la front si iea positia soldatului cu arma pe umerul drept sau la picior.

c) Culcat
 
focul in positie culcata da mari avantage, caci permite soldatului a se feri cu totul de focul inamicului si tot-d’ua-data a impusca cu cea mai mare preciziune, putend rezema arma.
Focul culcat este mai cu sema pentru tiraliori.
Pentru a’l esecuta soldatul se culca pe burta, iea la ochi rezemandu-se pe amendoue cotele, trage si incarca rezemandu-se pe ante-bratul stang.
Soldatul iea positia impuscatorului culcat, cand nu intelnesce obstacole naturale d’napoia carora sa se pota adaposti, sau sa gaseasca un reazam pentru arma sa; el cauta sa iea tot-d’a-una positia cea mai comoda dupe forma terenului.
Gura tevei nu se pune nici-ua-data pe pament caci astupandu-se teaza, mai cu sema aprope de gura, pote sa provoce explosiunea armei.


§46.
Miscarile la ochiu si foc

a) Positia in piciore

Armele fiin dincarcate si soldatii in positia impuscatorului in piciore, voind a se executa focul, se comanda:

1. La atatea metre.

Dupa acesta comanda omenii ased inaltatorul pt distanta hotarata si apuca cu mana drepta de manunchiul patului.

Observatie:

Recrutii ajungand cu instructia pene la inceperea focurilor dupa comanda, li se va comunica prin camere sau in curtea casarmei teoria tragerii cu tinta, precum ochirea pe cracan, manuirea inaltatorului, etc.

2. La ochi  (ua miscare)          

Radica arma cu amendoua manele, paralel cu pamentul, fara a o smuci; corpul si capul drept; aseda patul in umer, degetul aratetor al manei drepte pene la a duoa incheetura pe tragaciu, inchide ochiul steng, indrepteda linia de ochire cu ochiul drept catre tinta, aplcand cat se pote mai putin capul spre drepta si dandu-l tot-d’ua-data putin inainte.
Redemand capul in umer se imputineaza smucirea armei si se dobendesce o mai mare stabilitate. In acesta miscare trebuie sa se tina arma solid de manunchiu cu mana drepta, era degetul aratetor al acestei mani sa’si pastreze tota libertatea; cotul stang trebuie sa fie aplecat in jos pt a putea tine arma cu mai putina ostenela, era cel drept sa fie la inaltimea umerului spre a se putea aduce linia de ochire la inaltimea ochiuluifara a fi silit a pleca mult capul pt a o gasi.
In tot timpul de la ochi, omul sa se silesca a pastra linia de ochire asupra objectului ochit, vedend bine cu ochiul drept prin sentuletul inaltatorului si verful catarei, retiindu-l si respiratiunea si inchidend pe nesimtite degetul aratator pt a’l pune in contact cu tragaciul.

3. Foc (ua miscare)

Apasa usor si fara smucela pe tragaciu, descarca arma fara a pleca capul nici a’l intorce si remane in acesta positie.
Instructorii vor satrui ca omenii sa tinteze tot-d’a-una un object, de cate ori iau la ochi; vor priveghia ca teva sa fie in sus ca sa eviteze ori-ce abatere in lovitura, vor face sa se repeteze adesea focurile pena se obicinuiesc la ochire, ata cand va trebui sa tintesca d’asupra cat si dedesubtul planului orisontal.
Cand soldatii au dat foc, si daca instructorul voesce sa incarce armele, se comanda:

Incarca (ua miscare)

Trage repede arma in positia prescrisa pt a doua miscare din anteiul timp al incarcarii si executa incarcarea de voe; dupa ce a terminat al 5-lea timp, apuca cu mana drepta de manunchiul patului.
Dupa acesta se va urma miscarile la ochi si foc.
Dupa darea focului, deca in loc de a se incarca, armele va fi trebuinta sa se ia pe umerul drept sau la picior, se da comanda:

Arma pe umerul – DREPT
La pi-CIOR.

Dupa una din comendile umerul sau pi, duce arma cu amendoua manile la sold, luand degetul dupa tragaciu.
Dupa comanda drept sau cior se executeaza luarea armei in positiile aretate, dupa cum s’a prescris pentru luarea armei in acesta positie din positia cu arma la mana.
Soldatii avend arma la ochi, deca nu trebue se dea foc, ci se iea arma in positia gatit, se comanda:

urmeaza[\/i]
stoica
 
Mesaje: 514
Membru din: Joi, 18 Dec 2008 05:15

Re: Regulament 1876

Mesajde stoica » Dum, 08 Feb 2009 11:14

Continuare 5[\/i]: Regulament asupra Esercitiilor si Manevrelor de Infanterie – 1876  

La-LOC.

Dupa comanda la, iea degetul dupa tragaciu si apuca arma de manunchiul patului, era dupa comanda loc, duce arma la soldul drept.

b) Positia in genunchi

Deca soldatii vor fi in positia impuscatorului in genunchi, si trebue a se executa focul, se comanda:

1) La atatea metre.

Dupa acesta comanda soldatii indrepteza inaltatorul.

2) La-OCHI

Aseza cotul stang pe pulpa langa genunchi, face sa alunece in acelasi timp arma in mana stanga, care se aseza lenga guarda, pumnul usor intors inauntru, arma mentinuta intre degetul cel mare si cele patru degete unite si o indrepteza in tinta, aplecand cat se pote mai putin capul la drepta si inainte; a doa incheetura a degetul aratetor de la mana drepta inainte si lenga tragaciu.

3) Foc

Focul se executa intocmai cum s’a prescris pt positia in piciore.

4) Incarca

Aduce arma in positia miscarii a treia de gatiti a impuscatorului in genunchi si apoi incarca de voe, rezemand’o pe ante-bratul stang.
Dupa ce soldatii au dat foc, daca in loc de aincarca armele trebue sa le iea pe umerul drept sau la picior, dupa comanda umerul sau pi, pune arma cu patul pe pament in modul aratat pt luarea armei pe umerul drept sau la picior din positia impuscatorului in genunchi, era dupa comanda drept sau cior, ia positia comandata.

La-LOC

Se executa intocmai cum s’a prescris la positia impuscatorului in piciore.

stoica
 
Mesaje: 514
Membru din: Joi, 18 Dec 2008 05:15


Înapoi la Documentatie - regulamente, carti, reviste, articole, comunicari

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron