Pagina 1 din 1

Batalionul de Vănători

MesajScris: Dum, 08 Feb 2009 21:21
de mirel
[font=Arial][size=18]Ordin de  zi pe tótă Oastea Română din Principatul Moldove[ch301] Nr.88[/size][/font]
Iași  9 septembrie, anul 1860 , Monitorul Oastei, pp.565-566


[size=14]Conform Ordonanțe[ch301] sub No.63 a Înălțimei Sale Domnitorulu[ch301] Principatelor-Unite prin care se decretéd[ch464] următórile.
I.      Regimentele de Infanterie Nr. 4. și 5. vor rămănea în efectiv fie-care cîte două Batalióne.

II.      Batalionul al III din Regimentul No. 4. prin înființare încă a unui batalion cu recruț[ch464] adunaț[ch464] după nouă construățiune va forma regimentul al 6-le de Infanterie.

III.      Batalionul III din Regimentul No. 5 se va detașa de la acel Regiment, și prin complectare va forma batalionul de Vănător[ch464].

IV.      Divizionul de Lăncier[ch464] prin inființarea din no[ch365] a două escadróne va forma al d[ch335]ile Regiment de Cavalerie, și dar spre esecutarea acestor articole din zisa ardonanță , se ordonă ca pînă la definitiva numire;

Regimentul a 4-le detașînd batalionul al III-le îl va încredința D. Colonelu Lupașc[ch365], formănd cadrele Reg al 6-le pe care le va complecta cu recruți[ch464] ce i se vor da ain noul contegent, treptat așa încît să nu sufere servițul ce mai mică împedicare, dăndu-se de cătră Regiment D. Colonel Lupașca lămurir[ch464] esacte de tótă contabilitatea oamenilor și a efectelor acelui batalion precum și tot ce e relativ la el formănd o canțelerie asemiliată celor de  Regimente. Asemenea D. Maior Logadi care comandéză batl. al. 3-lea, din Regimentul al 5-lea lichitînd tóte contabilitățile de efecte și oamen[ch464] cu Regimentul al 5-lea va forma cadrele batalionului de Vănător[ch464] și o canțelarie earăș[ch464] asimiliată celor de Regimente , având a se administra aparte independența directă de Minister.[/size]                                                                          
                                                                                       Ministrul de Resbel
                                                                                           General Florescu